Korttjänster

Förlängd betaltid

Ge dig själv tilläggstid att sköta betalningar utan dröjsmålsränta

Vanligtvis har du 15 dagar på dig att betala din First Card räkning. Ibland är 15 dagar ändå en för kort tid för att hantera kvitton och följa interna processer. Förlängd betaltid ger dig tilläggstid att sköta administration. Med mer tid på dig kan du förbättra ditt företags kassaflöde och undvika dröjsmålsränta.

Till exempel:

  • Med 15 dagars betaltid är årsavgiften 40 EUR
  • Med 20 dagars betaltid är årsavgiften 45 EUR
  • Med 25 dagars betaltid är årsavgiften 50 EUR

Mer information

  • Vår kundtjänst hjälper dig på 0200 52100.