Korttjänster

Betala fakturor på det sätt som passar ditt företag bäst

Du väljer om ditt företag vill ha en samlingsfaktura eller faktura per kort. Vi erbjuder olika faktureringsalternativ som passar ditt företag.

Fakturor skickas även i pappersformat om så önskas.

Behöver du extra tid för att ta hand om fakturorna och det administrativa?

Välj förlängd betalningstid och få t.ex. ytterligare 15 dagar på dig att betala din faktura.

Faktureringen går att välja per organisation, t.ex. per företag, enhet, kostnadsställe eller per kort. Årsavgifter kan faktureras på kortfakturan eller som en skild faktura. First Card möjliggör fakturering elektroniskt via olika operatörer eller i Finvoice-format samt som pappersfaktura.

Det är också möjligt att få konteringsförslag baserat på aktivitet. Moms-tillägg överförs också för inhemska transaktioner som gått på resekontot om informationen överförs till Nordea från resebyrån. Fakturorna innehåller också ett sammandrag av all moms som överförts grupperat enligt skattesats.

Kortinnehavare med privat- eller gemensamt betalansvar kan välja mellan e-faktura eller pappersfaktura.