Nyheter

First Card korten levereras trots Postens strejk

Under tiden Posten strejkar levereras First Card korten och PIN-breven med DHL-kurir. Trots detta kan förseningar i leverans inträffa.

Emedan strejken pågår tar vi undantagsvis emot skannade kortansökningar. Skicka din skannade ansökan med skyddad e-post till firstcard.fi (a) nordea.com. Ursprungliga kopior av de skannade avtalen bör skickas till Nordea inom två veckor från och med att strejken upphör.

För pappersfakturor har betaltiden förlängts så länge strejken pågår. Kortspecifika fakturor syns i kortinnehavarens nättjänster.