First Card övriga fördelar

Försäkringar

I First Card ingår två försäkringar: kompletterande reseförsäkring och försäkringsskydd mot otillåtna köp.

Kompletterande reseförsäkring

First Cardin täydentävä matkavakuutus antaa lisäturvaa työmatkoille. Vakuutus on voimassa, kun matka on maksettu (vähintään 75 %) First Card -kortilla tai First Card Matkatilillä. Vakuutettuja ovat myös kortinhaltijan mukana matkustavat perheenjäsenet, jos heidänkin matkansa on maksettu First Card -kortilla tai First Card Matkatilillä.

Vakuutus on voimassa enintään 60 vuorokautta kestävillä matkoilla. First Card -matkavakuutus on ryhmämatkavakuutus, jossa sekä vakuutusturva että vakuutusmäärät ovat samansuuruisia kaikille vakuutetuille.

Korttivakuutukset myöntää vakuutusyhtiö Tryg.

Vakuutuksen sisältö:

  • Tapaturmaisen kuoleman korvaus
  • Tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus
  • Matkan peruuntumisen korvaus
  • Matkan myöhästymisen korvaus
  • Matkan keskeytymisen korvaus
  • Odottamiskorvaus, matkatavaroiden viivästyminen
  • Lisäkorvaus, jos matkatavaroiden viivästys yli 48 h
  • Odottamiskorvaus, kuljetuksen myöhästyminen
  • Matkavastuuvakuutus - toiselle henkilölle aiheutettu vahinko
  • Matkavastuuvakuutus - toisen henkilön omaisuudelle aiheutettu vahinko

Försäkringsskydd mot otillåtna köp

Vastuuvapautusvakuutus on maksuton yrityksen maksuvastuun kortteihin liittyvä vakuutus. Vakuutuksen kautta vakuutettuja ovat yritykset, jotka myöntävät työntekijän käyttöön yrityksen maksuvastuulla olevan First Card -kortin työkäyttöön. Yrityksen edustaja saa tarvittaessa lisätietoja ottamalla yhteyttä First Card asiakaspalveluun, 0200 52100. Kaikki korvausvaatimukset tulee esittää suoraan Trygille.

Lisätietoa