Korttjänster

Försäkringar

Kompletterande reseförsäkring för kortinnehavaren

First Cards kompletterande reseförsäkring ger extra skydd på arbetsresor. Försäkringen gäller när resan har betalats (minst 75 %) med First Card-kortet eller via Nordea First Card-resekontot. Försäkrade är också familjemedlemmar som reser tillsammans med kortinnehavaren, om också deras resa har betalats med First Card-kortet eller via Nordea First Card-resekontot.


Försäkringen gäller på resor som varar i högst 60 dygn. First Card-reseförsäkringen är en gruppreseförsäkring där både försäkringsskyddet och försäkringsbeloppen är samma för alla försäkrade. Om du ansöker om skadeersättning, följ anvisningarna nedan.

Skadeanmälningarna görs till försäkringsgivaren Tryg. Skadeanmälan kan göras på nätet med en elektronisk blankett eller alternativt genom att ringa till Trygs kundtjänst. Länken till den elektroniska blanketten är tillgänglig här.

Försäkringen beviljas av försäkringsbolaget Tryg Forsikringer A/S. Sveavägen 167, 11346, Stockholm Sverige. Tfn: +358 800 935 55, mån-fre 8-16, e-mail: info@tryg.fi

Försäkringen täcker:

 • Dödsfall till följd av olycka
 • Bestående invaliditet till följd av olycksfall
 • Ersättning för annullering av resa
 • Ersättning för försening från resa eller anslutande transport
 • Ersättning för avbrott i resan
 • Vänteersättning om resgodset försenas, tilläggsersättning om förseningen överskrider 48h
 • Vänteersättning om transporten försenas
 • Reseansvarsförsäkring - skada orsakad åt annan person eller annan persons egendom

Ifall försening eller olycksfall inträffar
I skadefall inleds ersättningshandläggningen när ett skriftligt meddelande har sänts till försäkringsbolaget. Fyll i blanketten för skadeanmälan omsorgsfullt och bifoga alla verifikat och kvitton som hänför sig till skadefallet. Underteckna blanketten för skadeanmälan och skicka den till försäkringsbolaget.

 • Om en väska försenas eller försvinner ska du genast meddela det till flygbolagets representant. Behåll alla kvitton på kostnader som hänför sig till skadan.
 • Bifoga skadeanmälan alla dokument som hänför sig till ärendet: inköpsverifikat, intyg från flyg- eller transportbolaget eller övriga kvitton.
 • Gör skadeanmälan hos försäkringsbolaget genast efter hemkomsten.
 • Bifoga skadeanmälan det verifikat som påvisar att biljetten har betalats med Nordeas First Card-kort eller via resekontot.

Resenödtjänst:
Tryg Alarm, Falck Global Assistance, Helsinki, Finland,
tfn +358 80093556 e-mail: alarm@tryg.fi
(24h service på svenska, finska och engelska)

Försäkring vid missbruk av företagskort

Denna försäkring är en avgiftsfri försäkring som gäller för First Card kort med företagets betalansvar. Försäkringen täcker de företag, som erbjuder First Card åt sina anställda med företagets betalansvar för arbetsbruk. Vid behov får företagets representant ytterligare information om försäkringsvillkoren direkt hos försäkringsgivaren. Alla ersättningsanspråk ska riktas direkt till Tryg.

Kontaktuppgifter till Tryg:s kundtjänst

Tryg Forsikringer A/S
Sveavägen 16711346 Stockholm, Sverige
tfn +358 800 935 55
e-mail: info@tryg.fi (mån-fre kl. 8-16)

Mer information