Ansök

Postinstruktioner (pdf-ansökningar)

Så här kan du ansöka om First Card och Resekonto

1. Fyll i grundansökan för företagsavtal
2. Fyll i kortansökan (en skild kortansökan per kort)- välj kort typ och önskat betalningsansvar
3. Skicka bankens exemplar av de ursprungliga undertecknade ansökningarna (företagsavtal och kortansökan/-ansökningar)

Alla ansökningar kan sändas kostnadsfritt till oss i Finland.

Om du är en ny kund ber vi att du skickar företagsavtalet och kortansökningarna på adressen:

Nordea Bank Abp
2229 First Card Kundtjänst, VC341
Kod 5001230 - 2229
00006 Svarsförsändelse

Om ditt företag har ett ikraftvarande First Card-avtal ber vi dig att skicka kortansökningarna på adressen:

Nordea Bank Abp
2229 First Card Kundtjänst, PU112
Kod 5001230 - 2229
00006 Svarsförsändelse

När du sänder ansökan från utlandet använd adressen:

Nordea Bank Abp
2229 First Card Kundtjänst, VC341
Aleksis Kivis gatan 3-5
FI-00020 NORDEA
FINLAND