Förenklade tjänsteresor

En faktura för alla inköp

First Card samlar företagets alla affärsresor och relaterade reseutgifter på en faktura

  • Samla alla inköp på en faktura så får du enkelt en översikt över alla inköp som görs i företaget
  • Få grepp om företagets resemönster - detta kan underlätta om du vill förhandla fram rabatter hos dina leverantörer
  • Utnyttja verktyg för att bevaka att resepolicyer följs, till exempel att kontrakterade flygbolag och hotell används
  • När antalet fakturor minskar och administrationen blir enklare går kostnaderna ner
  • 30 dagars räntefri betalningstid (i genomsnitt) för dina inköp förbättrar kassaflödet

First Card erbjuder dig en helhetslösning som täcker affärsresor, representationskostnader och utläggshantering när det gäller mindre inköp som att tanka bilen, ta en taxi, bo på hotell eller andra motsvarande kostnader. Allt detta kan du få på en faktura istället. First Card inköp kan också faktureras baserat på t.ex. kostnadsställe enligt företagets önskemål.

Att utreda utlägg och göra en reseräkning är smidigt då First Card inköp kan överföras till tredjepartssystem. Processen kring reseräkningarna blir effektivare och det blir lätt att bestyrka att uppgifterna stämmer då allt finns tillgängligt elektroniskt.

First Card resekontots fakturering är möjligt att förverkliga också via en operator eller i Finvoice-format samt i pappersformat. I elektronisk fakturering är det möjligt att få aktivitetsbaserade konteringsförslag. First Card fakturor skickar också vidare moms-uppgifter gällande inhemska Resekonto-köp om sådana uppgifter mottas från en resebyrå. I slutet av fakturan finns ett sammandrag på alla moms-uppgifter som mottagits sorterat efter momssatser.