Support

Försäkringar

Försäkringen beviljas av försäkrsingbolaget Tryg Forsikringer A/S. Sveavägen 167, 11346, Stockholm Sverige.

Vilka försäkringar ingår i First Card?

I First Card ingår en kompletterande reseförsäkring samt en försäkring som skyddar företaget mot otillåtna köp.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Gör skadeanmälan här.

Vad innebär en kompletterande reseförsäkring?

Försäkringarna beviljas av Tryg Forsikringer A/S.
Sveavägen 167, 11346, Stockholm, Sverige.
Tfn: +358 800 935 55 (mån-fre 8-16).

Den kompletterande försäkringen gäller när (minst 75 procent av) resan har betalats med First Card-kort, Nordea First Card-resekonto eller AirPlus-resekonto. Försäkringen gäller på resor som varar i högst 60 dygn. First Card-reseförsäkringen är en gruppreseförsäkring där både försäkringsskyddet och försäkringsbeloppen är desamma för alla försäkrade.

Nödfall under resan? Kontakta Tryg:
Tryg Alarm, Falck Global Assistance, Helsingfors, Finland, tel. +358 80093556, e-post: alarm@tryg.fi
(24h service på finska, svenska och engelska).

Mer information

Försäkringsvillkor