Support

Kortbedrägeri & reklamationer

Det har gjorts köp på mitt kort som jag inte känner igen - hur gör jag?

Ta kontakt med inköpsstället eller fakturautställaren. Om det inte fungerar och du upplever att du inte är ansvarig för köpet kan du reklamera det.

Jag misstänker att någon använt mitt kort - hur ska jag gå tillväga?

Vår spärr24/7 +358 (0) 20 333.

Voit myös sulkea korttisi First Card appissa. Tällöin on tärkeää sulkea kortti lopullisesti eikä tilapäisesti turvallisuussyistä. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä First Card asiakaspalveluun, 0200 52100.

Hur gör jag för att reklamera ett köp?

Om du inte uppnår samförstånd med företaget, fyll i blanketten Begäran om utredning/Reklamation och skicka den till adressen på blanketten senast inom 14 dagar om transaktionens inköpsdag.

För att vi ska kunna behandla din reklamation är det viktigt att vi får tillräckliga uppgifter om det som skett.

  • Fyll i blanketten omsorgsfullt. Blanketten ska förses med uppgifter om kortinnehavaren och dennes underskrift.
  • Notera att en biluthyrningsfirma har rätt att debitera obetalda tankningar och böter i efterhand.
  • Hotell har rätt att debitera obetalda inköp från minibaren i efterhand. Alla hotellbokningar över webben medför inte annuleringsrätt och hotell har rätt att debitera priset på en hotellövernattning som s.k. no-show avgift.
  • Gör brottsanmälan personligen hos polisen, om ditt kort blir stulet eller föremål för missbruk. Polisen undersöker brottet utifrån din anmälan. Bifoga en kopia av brottsanmälan till reklamationen.
  • I punkten Tilläggsuppgifter kan du om du vill beskriva det inträffade mera detaljerat.
  • Bifoga kopior till blanketten på allt det material med vilket du kan verifiera din rätt till reklamation, t.ex. en kopia av eventuell brevväxling med företaget, orderbekräftelse, kvitto, eventuell brottsanmälan osv.
  • Kom ihåg att ta en kopia på reklamationen och bilagorna åt dig själv också

First Cards kundtjänst hjälper dig på nummer 0200 5200. Om din reklamation gäller ett försvunnet eller stulet kort ber vi dig göra en brottsanmälan.

Behöver jag betala fakturan om jag reklamerar en del av den?

I fall du har en faktura där du reklamerar en del av köpen behöver du inte betala hela fakturan. Räkna bort de köp du relklamerat och betala kvarvarande summa. Reklamerade köp behöver inte betalas så länge utredning pågår.

Tänk dock på att ta kontakt med First Cards kundtjänst (0200 52100) för att meddela ifall fakturan inte betalas i sin helhet, för att undvika ev. dröjsmålsavgifter.

Vad kan jag göra för att förhindra bedrägeri?

Två saker du snabbt och enkelt kan göra för att förhindra bedrägeri är att:

  • Ladda ner vår app och tillåt notiser. Då får du en notis varje gång ett köp görs med ditt kort. Ring kundtjänst direkt du misstänker ett bedrägeri
  • När du kommer tillbaka från en utlandsresa kan du ändra dina kortinställningar och stänga ditt kort för köp och uttag i alla delar av världen utom det där du befinner dig. Du gör det enkelt i appen eller i Kortinnehavarens nättjänster

Hur påverkar Corona-pandemin hanteringen av reklamationer?

Till följd av den exceptionella situationen med coronaviruset har många kunder ändrat sina resplaner. Innan du gör en reklamation i Nordea ber vi dig läsa våra anvisningar.

Obs! På grund av de rådande omständigheterna har Nordea längre handläggningstider. Stort tack för din förståelse.

Mer information

Nordeas instruktioner gällande kortreklamation