Kortet fungerar inte — First Card - Mer tid för det som är viktigt

Support

Kortet fungerar inte

Kortet fungerar inte. Varför?

Här är några av de vanligaste orsakerna till att kortet inte fungerar:

1. Alla nya eller förnyade First Cards skickas ut inaktiva på grund av säkerhetsskäl. Detta betyder att kortet måste aktiveras i First Card app innan användning.

2. Har kortet överskridit kortlimiten? I vissa fall är kortets användning också begränsad. Om du misstänker att detta kan vara orsaken ber vi dig kontakta vår kundtjänst: 0200 52100.

4. Är kortet fortfarande giltigt? På framsidan av kortet ser du kortets giltighetstid uttryckt i mån/år.

5. Inget av ovanstående? Vänligen kontakta vår kundtjänst: 0200 52100.

Varför fungerar inte mitt kort utomlands?

I First Card app kan du se om du har stängt ditt kort för den region där du befinner dig samt styra var i världen ditt kort kan användas i realtid. Mastercard-kort fungerar över hela världen.