Support

Prislista (EUR)

Årsavgifter, per kort

 • 1-19 st. företagskort 40,00
 • 20-69 st. företagskort 20,00
 • över 70 st. företagskort enligt avtal

Kontantuttagsavgift och valutaväxlingspåslag

 • Kontantuttag på kontoren och automater, i Finland och utomlands 2,00 + 2,5 %
 • Valutatillägg, om ett inköp/uttag sker i annan valuta än euro eller SEK 2,25 %
 • Kriskontanter 2,00 + 2,5 %

Tilläggstjänster, per år och användare

 • Förbindelse till resfakturasystemet/år/företag 100,00
 • Resfakturasystemets eller den elektroniska faktureringens skräddarsydda kontering/påbörjad timme 120,00
 • Rapporteringstjänst/användare/år 100,00

Övriga korttjänster

 • Byte/förnyelse av kort under giltighetsperioden/st. 10,00
 • Hittelön 10,00
 • Borttagningsavgift 170,00
 • Ny kod/st. 6,00
 • Kvittokopia/st. 5,00
 • Faktureringsavgift, elektronisk faktura avgiftsfritt
 • Kopia av faktura 5,00
 • Ändring av betalningsplan 10,00
 • Betalningspåminnelse/företag och organisationer 9,00
 • Betalningspåminnelse/fysiska personer 5,00
 • Indrivningskostnad, enligt inkassobyråns tariff
 • Dröjsmålsränta/företag 16 %
 • Dröjsmålsränta/fysiska personer, engligt räntelagen
 • Ändring av kreditlimit/tillfällig 10,00
 • Ändring av kreditlimit/bestående 20,00