Hur kan vi hjälpa?

Reklamationer & kortbedrägerier

Tillbaka till support

Vanliga frågor

Jag känner inte igen alla mina korttransaktioner. Vad ska jag göra?

Kontakta inköpsstället eller utställaren av fakturan. Om ni inte kan lösa ärendet och du upplever att du inte gjort transaktionen kan du reklamera den.

Jag misstänker att någon har missbrukat mitt kort. Hur ska jag gå tillväga?

Vår spärrtjänst är öppen 24/7 +358 (0) 20 333.

Du kan också tillfälligt spärra ditt kort i First Card app. Kom då ihåg att stänga kortet ordentligt och inte tillfälligt om missbruket bekräftas. Vid behov kan du också kontakta First Cards kundtjänst på numret 0200 52100.

Hur gör jag en reklamation?

Du kan lämna en begäran om utredning dvs. en kortreklamation till Nordea, om 

 • du på kontoutdraget lägger märke till kortinköp och/eller automatuttag som du inte har gjort
 • kortinköp har debiterats två gånger
 • du inte har fått varor eller tjänster som du köpt med kortet
 • du fått en bristfällig produkt

Försök alltid först reda ut ärendet med säljaren, om säljaren brutit mot avtalet (om t.ex. transaktionen debiterats två gånger, om du inte fått beställda produkter eller om produkten inte motsvarar beställningen). Du kan lämna in en reklamation till Nordea om du inte kan lösa ärendet med säljaren. Bifoga en kopia av korrespondensen (t.ex. numret på annulering av hotellrum) till reklamationen.

Om du inte uppnår samförstånd med företaget, fyll i blanketten och skicka den till adressen på blanketten senast inom 14 dygn om transaktionens inköpsdag.

För att vi ska kunna behandla din reklamation är det viktigt att vi får tillräckliga uppgifter om det som skett.

 • Fyll i blanketten omsorgsfullt. Blanketten ska förses med uppgifter om kortinnehavaren och hans underskrift.
 • Notera att en biluthyrningsfirma har rätt att debitera obetalda tankningar och böter i efterhand.
 • Hotell har rätt att debitera obetalda inköp från minibaren i efterhand. Alla hotellbokningar över webben medför inte annuleringsrätt och hotell har rätt att debitera priset på en hotellövernattning som s.k. no-show avgift.
 • Gör brottsanmälan personligen hos polisen, om ditt kort blir stulet eller föremål för missbruk. Polisen undersöker brottet utifrån din anmälan. Bifoga en kopia av brottsanmälan till reklamationen.
 • I punkten Tilläggsuppgifter kan du om du vill beskriva det inträffade mera detaljerat.
 • Bifoga kopior till blanketten på allt det material med vilket du kan verifiera din rätt till reklamation, t.ex. en kopia av eventuell brevväxling med företaget, orderbekräftelse, kvitto, eventuell brottsanmälan osv.
 • Ta en kopia också åt dig själv av reklamationen och bilagorna.

Läs mer här.

First Cards kundtjänst hjälper dig också, 0200 52100. Om din reklamation gäller försvunnet eller stulet kort ber vi dig också göra en brottsanmälan.

Måste jag betala min faktura om jag reklamerat en transaktion?

Du behöver inte betala för den reklamerade transaktionen under pågående utredning. Betala bara resten av fakturan, men se till att du har kontaktat kundservice först och kommit överens om att du lämnar reklamerade transaktioner obetalda tills reklamationen är utredd.

Vad kan jag göra för att förhindra bedrägeri?

Två saker du snabbt och enkelt kan göra för att förhindra bedrägeri är att:

• Ladda ner First Card app och tillåta notiser. Då får du en notis när ett köp görs med ditt kort. Ring kundservice om du misstänker ett bedrägeri. Kom ihåg att du har 14 dagar på dig att reklamera transaktioner. Därför lönar det sig att använda appen, då märker du direkt om något inte stämmer, eller om kortet används utan lov.

• När du kommer tillbaka från en utlandsresa ska du alltid ändra dina kortinställningar och stänga ditt kort för köp i butiker i alla geografiska områden utom det där du befinner dig. Detta gör du enkelt i appen.

Med First Card får du möjlighet att kontrollera dina transaktioner innan du betalar fakturan. Om du utsatts för bedrägeri behöver du inte betala för de reklamerade transaktionerna under utredningstiden.

Läs också

Hittar du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Call

Kundservice

Vardagar kl. 8:00 - 17:00

Vår kundservice finns på plats vardagar.

Call

Vill du spärra ditt kort? Annat akut ärende?

Dygnet runt

Vår spärrtjänst betjänar dig 24/7 om ditt kort t.ex. blir stulet eller om en utländsk uttagsautomat sväljer ditt kort. Meddela omedelbart om ditt kort försvinner till vår 24/7 spärrtjänst. Du får ett nytt kort istället för ditt försvunna kort inom ca en vecka. Vid behov kan vi också skicka ditt ersättande kort till din reseort.

Skicka meddelanden

Skicka säkra meddelanden till kundservice via appen eller när du är inloggad på webben.