Tillgänglighetsutlåtande för den digitala tjänsten för företagskort — First Card - Mer tid för det som är viktigt

Om First Card

Tillgänglighetsutlåtande för den digitala tjänsten för företagskort

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Nordeas digitala tjänst för företagskort i Finland. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska finanssektorns webbplatser vara tillgängliga. Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats 8.12.2020.

Allmän information om tillgängligheten till Nordeas digitala tjänst för företagskort

På den här sidan hittar du allmän information om tillgängligheten till Nordeas digitala tjänst för företagskort. Vi utvecklar tillgängligheten till tjänsten för att kunna tillgodose alla våra kunders behov. Det finns ännu några brister i innehållet i tjänsten som vi strävar efter att korrigera. Vårt mål är att alla våra kunder ska kunna använda tjänsten på sina digitala enheter oberoende av hens situation eller särskilda behov.  

Tillgängligheten till den digitala tjänsten för företagskort har bedömts av Nordea själv och en utomstående expertorganisation. Nordea följer kriterierna på nivå A och AA i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG 2.1). 

Vi redogör nedan för tillgänglighetsstatus för Nordeas digitala tjänst för företagskort i Finland. Vi ger närmare information om det aktuella innehållet i redogörelsen för tillgänglighetsstatus för varje innehåll. I detta tillgänglighetsutlåtande finns information om innehåll i den digitala tjänsten som tills vidare delvis uppfyller tillgänglighetskraven och om de åtgärder vi har planerat för att korrigera bristerna. Vi uppdaterar utlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga. Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden.

Utlåtandet som publiceras senast 1.1.2021 omfattar tillgänglighetsstatus för webbplatsen firstcard.fi. Information om tillgänglighetsstatus för mobilappen First Card-mobilappen lägger vi till senast 23.6.2021. 

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten för företagskort

Den digitala tjänsten för Nordeas företagskort i Finland uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Målet är att korrigera de upptäckta bristerna år 2021, om inte annat nämns nedan.

  • Firstcard.fi: Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven enligt redogörelsen nedan.
  • Kortinnehavarens nättjänster: Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Målet är att upptäcka och korrigera bristerna år 2021. Vi uppdaterar tillgänglighetsutlåtandet i takt med att korrigerande åtgärder blir färdiga.
  • Webfile,  Statistik Online och skräddarsydda tjänster för företag: Tjänsterna uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi har ändå bedömt att uppfyllandet av alla tillgänglighetskrav skulle medföra oproportionell börda på grund av tjänsternas ålder och omfattning. Vi planerar eventuella alternativa lösningar för tjänsterna år 2021.
  • Appen First Card: Tillgänglighetsutlåtandet uppdateras senast 23.6.2021.

Otillgängligt innehåll på webbplatsen firstcard.fi

Innehållet uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Målet är att korrigera de upptäckta bristerna som en del av det vanliga utvecklingsarbetet, om inte annat nämns nedan.

Möjlig att uppfatta

1.1.1      Innehåll som inte är text (Nivå A)

First Card-logotypens alt-text är tom (alt=””), vilket gör att assisterande teknik inte uppfattar elementet. Det finns en direkt textmotsvarighet till elementet (innehåll, ”First Card”), som lämpar sig bättre för kontexten.

Begriplig

3.2.2 Vid inmatning (Nivå A)

Det är möjligt att välja land i sidfoten. Byte av land får inte medföra förändringar i kontexten, i detta fall att användaren tas från sidan till en annan sida. Även om ett sådant här val är allmänt på många webbplatser kan ändringen av kontexten komma som en överraskning för användaren och därför uppfyller valet inte kraven i WCAG-riktlinjerna.

Tillgänglighetsrespons 

Hittade du tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade en lösning på ditt problem i våra tillgänglighetsutlåtanden.   

Ge respons på tillgängligheten 

 Tillsynsmyndighet 

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen ge först respons till oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får vårt svar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du lämna en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerade instruktioner om hur du kan lämna anmälan och hur ärendet behandlas.  

 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Enheten för tillgänglighetstillsyn  

www.tillgänglighetskrav.fi 

webbtillganglighet@rfv.fi  

Telefonväxel 0295 016 000