Oppdatering av personopplysninger

Mange First Card kortholdere har blitt bedt om å oppdatere sine personopplysninger på nordea.no. Om man ikke har gjort dette innen fristen, blir kortet sperret for bruk. Ved å gjennomgå oppdateringen på nordea.no/kyc, vil kortet bli åpnet for bruk igjen. Haster gjenåpning, vennligst kontakt kundeservice på 22 65 83 16.

Fleksible betalinger

Bedre likviditet

Fakturaer fra dine leverandører og sene betalinger fra dine kunder kan gjøre at du ikke har kontroll på likviditeten. Bedriftskortet First Card har en rentefri kreditt der kjøpene faktureres senere. Det forbedrer bedriftens likviditet.

Bedriften mottar en samlefaktura med alle innkjøp hver måned. Etter at bedriften har mottatt fakturaen, har man 15 dager til å betale. Med gjennomsnittlig 30 dagers kredittid, innebærer dette opptil 45 dagers rentefri kreditt. Kredittiden avhenger av når i måneden kortkjøpet gjøres.

[nordea_embed]https://www.youtube.com/embed/XPm_6f-1h-k[/nordea_embed]