Oppdatering av personopplysninger

Hvis kortet ikke fungerer kan det være sperret fordi vi mangler oppdatering av din kundeinformasjon i henhold til hvitvaskingsloven. Gå inn på www.nordea.no/kyc og oppdater din kundeinformasjon så vil kortet gjenåpnes i løpet av neste virkedag

Fleksible betalinger

Bedre likviditet

Fakturaer fra dine leverandører og sene betalinger fra dine kunder kan gjøre at du ikke har kontroll på likviditeten. Bedriftskortet First Card har en rentefri kreditt der kjøpene faktureres senere. Det forbedrer bedriftens likviditet.

Bedriften mottar en samlefaktura med alle innkjøp hver måned. Etter at bedriften har mottatt fakturaen, har man 15 dager til å betale. Med gjennomsnittlig 30 dagers kredittid, innebærer dette opptil 45 dagers rentefri kreditt. Kredittiden avhenger av når i måneden kortkjøpet gjøres.

[nordea_embed]https://www.youtube.com/embed/XPm_6f-1h-k[/nordea_embed]