Oppdatering av personopplysninger

Hvis kortet ikke fungerer kan det være sperret fordi vi mangler oppdatering av din kundeinformasjon i henhold til hvitvaskingsloven. Gå inn på www.nordea.no/kyc og oppdater din kundeinformasjon så vil kortet gjenåpnes i løpet av neste virkedag

Kundestøtte

Downloadables in English

First Card - Information about the company

First Card - Company card with corporate liability

First Card - Company card with private liability

First Card Executive - Company card with corporate liability

First Card Executive - Company card with private liability

First Card - Statistics online

Integration file for travel expense system/financial system

Request for e-invoice B2B

Price list

Full insurance conditions

Insurance card

First Card - General terms and conditions corporate liability

First Card - General terms and conditions private liability