Korttjenester

Betal fakturaer på den måten som passer best for bedriften

Det velges mellom å få en faktura der alle bedriftens innkjøp er samlet på én faktura, eller virksomheten kan få én faktura per kort.

Hvis bedriften har Nordea Nettbank Bedrift, så sender vi en e-faktura. Vi tilbyr ulike faktureringsmodeller som passer organiseringen og rutinene i bedriften. Nordea samarbeider med flere banker og andre samarbeidspartnere, noe som gjør det mulig å sende e-faktura også til andre banker enn Nordea. Registrer bedriften i nettbanken.

Fakturaer kan også sendes i papirformat om det er ønskelig.

Trenger bedriften mer tid for å ta hånd om fakturaene og det administrative?

Velg utvidet betalingstid, og få ytterligere 15 dager på deg til å betale fakturaen.