Legg til: Bedre kontantstrøm

Forbedre kontantstrømmen

Velg den fakturamodellen som passer best for bedriften

Med lengre betalingstid blir det enklere å tilpasse fakturabetalingene til inntekts-flyten. Mot et gebyr tilbyr vi ytterligere 15 dager for å tilpasse bedriftens faktureringsrutine.