Oppdatering av personopplysninger

Hvis kortet ikke fungerer kan det være sperret fordi vi mangler oppdatering av din kundeinformasjon i henhold til hvitvaskingsloven. Gå inn på www.nordea.no/kyc og oppdater din kundeinformasjon så vil kortet gjenåpnes i løpet av neste virkedag

Store bedrifter og offentlige myndigheter

Innkjøpsløsninger

Disse tjenestene avtales i tilbud – kontakt oss for å få mer informasjon

Innkjøpskort

Mindre innkjøp i bedriften betales som regel på mange ulike måter. Dette fører til mengder av småfakturaer og utlegg som gjør administrasjonen mer komplisert. Slipp å måtte håndtere bestillingsskjemaer, håndkasser, kontantbetalinger og fakturaer – skaff bedriften innkjøpskortet for en mer enhetlig håndtering. Innkjøpskortet kan skreddersys med innkjøpsgrenser og styres til ulike innkjøpssteder.

Kortet er hovedsakelig beregnet til medarbeidere som ikke har reise- eller representasjonsutlegg.