Oppdatering av personopplysninger

Mange First Card kortholdere har blitt bedt om å oppdatere sine personopplysninger på nordea.no. Om man ikke har gjort dette innen fristen, blir kortet sperret for bruk. Ved å gjennomgå oppdateringen på nordea.no/kyc, vil kortet bli åpnet for bruk igjen. Haster gjenåpning, vennligst kontakt kundeservice på 22 65 83 16.

Kundestøtte

PIN-kode

Jeg har glemt min PIN-kode, hva gjør jeg?

Vennligst ta kontakt med oss gjennom First Card app, Mitt Kort Online eller ved å ringe kundeservice. Kontaktdata finner du lenger ned på siden.

Hvor mange ganger kan jeg taste inn feil PIN før kortet stenges?

Kortet stenges automatisk om feil PIN tastes tre ganger etter hverandre i kortets levetid frem til utløpsdato. Vennligst ta kontakt med oss gjennom First Card app, Mitt Kort Online eller ved å ringe kundeservice. Kontaktdata finner du lenger ned på siden.