Legg til: Bedre kontantstrøm

Lengre betalingstid

Få mer tid til å administrere betalinger uten å risikere purregebyr

Betalingstiden for fakturaen er vanligvis 15 dager. Iblant er 15 dager for kort tid til å få samlet alle kvitteringene og sikre at alle interne rutiner følges. Denne tjenesten gir ytterligere 15 dager til det administrative arbeidet. Med lengre betalingstid blir det enklere å tilpasse fakturabetalingene til inntektsflyten.

Velg den fakturamodellen som passer best for bedriften:

  • Når bedriften velger dette alternativet, forfaller fakturaene 30 dager etter fakturadato i stedet for 15 dager (gjelder også en eventuell reisekonto)
  • Den gjennomsnittlige betalingstiden for innkjøpene blir dermed 45 dager i stedet for 30. Opptil 60 dagers kreditt.
  • Siden bedriften får mer tid til å betale fakturaene, reduseres risikoen for purregebyrer

Se også

  • Kontakt kundeservice på +47 22 65 83 16 ved spørsmål.
  • Prisen for tilleggstjenesten er 100 kr