Legg til: Enklere jobbreiser

Samlefakturaer

Få bedre overblikk ved å samle reiseutgiftene på ett sted

  • Undersøk fly- og hotellkostnader på en samlet faktura for å få et mer helhetlig bilde av bedriftens reisekostnader
  • Ta grep om bedriftens reisemønster – gjør det lettere å forhandle frem rabatter hos leverandørene
  • Utnytt verktøy for å følge med på at reisepolicyer følges, for eksempel flyselskaper og hoteller bedriften har kontrakt med, brukes
  • Spar over tid med verktøy som direkte kobler reisekostnadene til riktig kostsenter/kostnadsenhet
  • 30 dagers rentefri betalingstid (i gjennomsnitt) for innkjøpene forbedrer kontantstrømmen

Innkjøpene på reisekontoen kan faktureres sammen med innkjøp og utlegg som gjøres på bedriftens First Card-kort, eller faktureres helt separat. Ingen andre betalingskort har samme muligheter til å samordne innkjøp via kort og reisekonto. Det er behovene og rutinene til bedriften som bestemmer hvordan fakturaen best skal utformes.

Bedriften får en samlefaktura basert på informasjon fra dokumentasjonen til reisebyrået. Når reisen er booket, finnes allerede all informasjonen i administrasjonssystemene. Det som er unikt med First Cards Reisekonto er at First Card påtar seg ansvaret for all samordning og oppdatering av informasjonen på kontoen i reisebyråets administrasjonssystem.