Vi behöver få viktig information om dig!

Det är ett lagstadgat krav och en del av bankernas och kortutgivarnas samhällsansvar för att motverka brottslig verksamhet. Från mitten av maj till augusti skickar vi därför ut brev till ett antal av våra kunder med begäran om uppdatering av uppgifter.

Förenklade reseräkningar

Integration med reseräkningssystem

Spara tid och förbättra effektiviteten genom att låta First Card förse företagets reseräkningssystem med kortköp helt automatiskt

  • First Card-transaktioner laddas upp automatiskt i reseräkningssystemet och gör den manuella registreringen överflödig
  • Automatisk överföring sparar tid och minimerar de fel som ibland uppstår när information knappas in manuellt

Se också