Viktigt för dig som använder First Card app !

Vi har uppdaterat vår app och gjort den säkrare. För att kunna använda appen behöver du ha någon typ av säkerhetslås på din telefon som t.ex. kod, touch-ID eller face-ID. Så fort du har aktiverat det så fungerar appen som vanligt.

Förenklade reseräkningar

Integration med reseräkningssystem

Spara tid och förbättra effektiviteten genom att låta First Card förse företagets reseräkningssystem med kortköp helt automatiskt

  • First Card-transaktioner laddas upp automatiskt i reseräkningssystemet och gör den manuella registreringen överflödig
  • Automatisk överföring sparar tid och minimerar de fel som ibland uppstår när information knappas in manuellt

Se också