Förbättrat kassaflöde

Förlängd betalningstid

Få extra tid att hantera betalningar utan risk för dröjsmålsavgifter

Betaltiden på din faktura är normalt 15 dagar. Ibland är 15 dagar för kort tid för att samla ihop alla kvitton och hinna med alla interna rutiner. Den här tjänsten ger dig ytterligare 15 dagar för det administrativa arbetet. Med längre betalningstid blir det enklare att anpassa fakturabetalningarna till intäktsflödet.

  • När du väljer att lägga till ytterligare 15 dagars betaltid förfaller dina fakturor 30 dagar efter fakturadatum i stället för 15 dagar (gäller även eventuellt resekonto)
  • Den genomsnittliga betaltiden för dina inköp blir då 45 dagar istället för 30 dagar. Du får upp till 60 dagars räntefri kredit
  • Eftersom du får mer tid att betala dina fakturor minskar risken för dröjsmålsavgifter

Se också