Korttjänster

Försäkringar

Kompletterande reseförsäkring för kortinnehavaren

First Card erbjuder en kompletterande reseförsäkring som gäller automatiskt för alla resor som betalas med First Card. Försäkringen gäller även gruppresor och resor bokade via din resebyrå om de betalas via vårt resebyråneutrala resekonto.

Den kompletterande reseförsäkringen täcker olycksfall, avbeställning av resor, missade avgångar, bagageförseningar m.m. utan extra kostnad för ditt företag

Reseförsäkringen gäller när du betalar minst 75 procent av din resa med ditt First Card eller resekonto.

Försäkringen omfattar:

 • Avbeställningsskydd
 • Bagageförsening vid utlandsresa (utan karens – ersättning för nödvändiga och rimliga merkostnader)
 • Resestartsskydd vid utresa
 • Försening av allmänt färdmedel vid utresa
 • Kapitalbelopp vid olycksfall
 • Ansvarsskydd vid skadestånd (privatansvar)
 • Överfallsskydd vid personskada
 • Självriskskydd för hemförsäkring, bilförsäkring och hyrbil i utlandet

Bra att känna till:

 • Försäkringen täcker inte sjukvårdskostnader och hemtransport. Därför är det viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd innan du reser
 • Om du reser som privatperson är din kortförsäkring ett komplement till reseskyddet i din hemförsäkring som normalt täcker kostnader för sjukvård, olycksfall och hemtransport
 • Din kortförsäkring gäller för make, maka, sambo, registrerad partner samt egna och deras barn (under 23 år). OBS! Ni behöver inte resa tillsammans för att försäkringen ska gälla så länge som minst 75 procent av resan har betalats med ditt kort
 • Reseförsäkringen i din hemförsäkring täcker inte tjänsteresor

Allriskförsäkring

Allriskförsäkring (2 år) – varans inköpspris ska vara minst 1 000 SEK och betalas med kortet.

Försäkringsskydd mot otillåtna köp

First Card företagskort med företagets betalningsansvar innehåller alltid en försäkring som skyddar företaget mot otillåtna köp på företagets kort. Med otillåten användning menas bl a köp som strider mot företagets policy och instruktioner. Ditt företag kan på så vis känna trygghet i att korten endast används för godkända tjänsteutlägg. Notera att försäkringen inte omfattar företagets delägare, aktieägare eller inhyrd personal från bemanningsföretag.

Hur anmäler man skada?

Du anmäler skadan till Moderna Försäkringar på telefonnummer 010 – 219 12 10.

Se också