Viktigt för dig som använder First Card app !

Vi har uppdaterat vår app och gjort den säkrare. För att kunna använda appen behöver du ha någon typ av säkerhetslås på din telefon som t.ex. kod, touch-ID eller face-ID. Så fort du har aktiverat det så fungerar appen som vanligt.

Stora företag & myndigheter

Internationella lösningar

Dessa tjänster erbjuds per offert - kontakta oss för mer information.

Betalningslösningar utanför Norden

First Card samarbetar med banker över hela världen så att ditt företag kan få samma support, service och statistik oavsett var du är verksam.

Vårt team av internationella specialister samarbetar med andra ledande banker och kortutgivare på andra marknader för att du ska kunna utnyttja vårt avancerade betalsystem utan geografisk begränsning. Du har alltid tillgång till den bästa lösningen och slipper handla upp tjänsten på varje marknad.