Vi behöver få viktig information om dig!

Det är ett lagstadgat krav och en del av bankernas och kortutgivarnas samhällsansvar för att motverka brottslig verksamhet. Från mitten av maj till augusti skickar vi därför ut brev till ett antal av våra kunder med begäran om uppdatering av uppgifter.

Stora företag & myndigheter

Internationella lösningar

Dessa tjänster erbjuds per offert - kontakta oss för mer information.

Betalningslösningar utanför Norden

First Card samarbetar med banker över hela världen så att ditt företag kan få samma support, service och statistik oavsett var du är verksam.

Vårt team av internationella specialister samarbetar med andra ledande banker och kortutgivare på andra marknader för att du ska kunna utnyttja vårt avancerade betalsystem utan geografisk begränsning. Du har alltid tillgång till den bästa lösningen och slipper handla upp tjänsten på varje marknad.