Vi behöver få viktig information om dig!

Det är ett lagstadgat krav och en del av bankernas och kortutgivarnas samhällsansvar för att motverka brottslig verksamhet. Från mitten av maj till augusti skickar vi därför ut brev till ett antal av våra kunder med begäran om uppdatering av uppgifter.

Förenklade reseräkningar

För dig som har First Card - bli kwick dina kvitton

När ditt företag har First Card kan ni också välja att digitalisera och effektivisera den dagliga kvittohanteringen. Med Kwick får du godkända, digitala kvitton för köp som görs med ditt First Card direkt i din mobil och företagets redovisningssystem. Ingen manuell hantering eller arkivering av papperskvitton är nödvändig när du handlar hos Kwicks partners.

Läs mer om hur du kommer igång med Kwick och digitala kvitton på kwick.io