Vi behöver få viktig information om dig!

Det är ett lagstadgat krav och en del av bankernas och kortutgivarnas samhällsansvar för att motverka brottslig verksamhet. Från mitten av maj till augusti skickar vi därför ut brev till ett antal av våra kunder med begäran om uppdatering av uppgifter.

Förenklade tjänsteresor

Leverantörskopplingar

Resekontot fungerar hos alla större affärsresebyråer

  • Denna helintegrerade fakturalösning fungerar smidigt hos alla ledande affärsresebyråer och andra ledande transportbolag, som exempelvis SJ, SAS, Hertz, och flera hotell
  • Vårt resekonto ger dig möjlighet att arbeta med dina utvalda leverantörer – med effektiva betalningar och full kontroll över kostnaderna