Vi behöver få viktig information om dig!

Det är ett lagstadgat krav och en del av bankernas och kortutgivarnas samhällsansvar för att motverka brottslig verksamhet. Från mitten av maj till augusti skickar vi därför ut brev till ett antal av våra kunder med begäran om uppdatering av uppgifter.

Om First Card

Om First Card

First Card passar för företag i alla storlekar och branscher

Vi hjälper dig att minska pappershanteringen för dig och dina anställda och ger dig kontroll över dina kostnader. Du kan utöver det som alltid ingår i kortet göra ytterligare tillval. Med First Card får du mer tid över att jobba med det som får ditt företag att växa, samtidigt som vi hjälper dig att spara tid och kostnader.

Organisationsnr 516406-0120
Plusgiro 474 70 02-6
Bankgiro 237-4825

Web:
firstcard.se
firstcard.dk
firstcard.no
firstcard.fi