Förenklade tjänsteresor

Samlingsfakturor

Få bättre överblick genom att samla reseutgifterna på ett ställe

  • Granska flyg- och hotellkostnader på en samlad faktura, för en mer heltäckande bild av företagets resekostnader
  • Få grepp om företagets resemönster - underlättar när du vill förhandla fram rabatter hos dina leverantörer
  • Utnyttja verktyg för att bevaka att resepolicyer följs, till exempel att kontrakterade flygbolag och hotell används
  • Spara tid genom med verktyg som direkt kopplar resekostnaderna till dina kostnadsställen/kostnadsenheter
  • 30 dagars räntefri betalningstid (i genomsnitt) för dina inköp förbättrar kassaflödet

Inköpen på resekontot kan samfaktureras med de inköp och utlägg som görs på företagets First Card-kort, eller faktureras helt separat. Inget annat betalkort har samma möjligheter att samordna inköp via kort och resekonto. Det är ditt företags behov och rutiner som bestämmer hur fakturan utformas.

Ditt företag får en samlingsfaktura baserad på information från resebyråns dokumentation. När resebokningen är gjord finns all information redan i de administrativa systemen. Det som är unikt med First Card Resekonto är att First Card tar på sig ansvaret för all samordning och uppdatering av informationen på kontot i resebyråns administrativa system.