Problem att logga in i First Card app

En del användare har nu problem att logga in i vår app. Vi jobbar på en lösning och rekommenderar att ni använder Mitt Kort Online tills dess problemet är löst.

Aktuellt

Vi behöver få viktig information om dig

Det är ett lagstadgat krav och en del av bankernas och kortutgivarnas samhällsansvar för att motverka brottslig verksamhet. I dagarna har vi därför skickat ut brev till ett antal av våra kunder med begäran om uppdatering av uppgifter.

För att följa gällande regler för alla banker och kortutgivare behöver vi ibland uppdaterade uppgifter om dig, ditt företag eller andra upplysningar. Det brev som når vissa kortinnehavare i dagarna är just ett sådant. Fyll i uppgifterna och returnera blanketten i det bifogade svarskuvertet. Tänk på att det är viktigt att vi får uppgifterna - utan dessa kan vi inte fortsätta leverera våra tjänster till dig.

Mer information