Digitaalisen yrityskorttipalvelun saavutettavuusseloste — First Card - Enemmän aikaa yrityksesi tärkeimmille asioille

Tietoa First Cardista

Digitaalisen yrityskorttipalvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Nordean Suomessa käytettävää digitaalista yrityskorttipalvelua. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Saavutettavuusseloste on laadittu 8. joulukuuta 2020.

Yleistä tietoa Nordean digitaalisen yrityskorttipalvelun saavutettavuudesta

Tällä sivulla on yleistä tietoa Nordean digitaalisen yrityskorttipalvelun saavutettavuudesta. Kehitämme palvelumme saavutettavuutta, jotta pystymme ottamaan huomioon kaikki asiakkaamme. Palvelun sisällössä on vielä joitakin puutteita, jotka pyrimme korjaamaan. Tavoitteenamme on, että kaikki asiakkaamme voivat käyttää palvelua laitteestaan, erityistarpeistaan tai tilanteestaan riippumatta.  

Digitaalisen yrityskorttipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Nordea itse sekä ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. Nordea noudattaa Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) A- ja AA-tason kriteerejä. 

Nordean Suomessa käytettävän digitaalisen yrityskorttipalvelun saavutettavuuden tilasta on kerrottu alla. Jokaisen sisällön tilakuvauksessa on tarkempaa tietoa kyseisestä sisällöstä. Tässä saavutettavuusselosteessa on tietoa digitaalisen palvelun sisällöistä, jotka eivät vielä täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia, ja niiden suunnitelluista korjauksista. Päivitämme selostetta sitä mukaa kun teemme parannuksia digitaalisen yrityskorttipalvelumme saavutettavuuteen. Jos huomaat palvelussa puutteita, joita ei ole mainittu saavutettavuusselosteessa, annathan meille niistä palautetta.

1. tammikuuta 2021 mennessä julkaistu seloste kattaa firstcard.fi-sivuston saavutettavuuden tilan. 23. kesäkuuta 2021 mennessä tälle sivulle lisätään tietoa First Card -mobiilisovelluksen saavutettavuuden tilasta. 

Digitaalisen yrityskorttipalvelun saavutettavuuden tila

Nordean Suomessa käytettävä digitaalinen yrityskorttipalvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Tavoitteena on korjata tunnistetut puutteet vuoden 2021 aikana, ellei alla toisin mainita.

  • Firstcard.fi: Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain, kuten alla on kerrottu.
  • Kortinhaltijan verkkopalvelu: Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Puutteet on tarkoitus arvioida ja korjata vuoden 2021 aikana. Saavutettavuusselostetta päivitetään sitä mukaa kun korjauksia valmistuu.
  • Webfile, Raportointipalvelu ja yrityksille räätälöidyt palvelut: Täyttävät saavutettavuusvaatimukset osittain. On kuitenkin arvioitu, että kaikkien saavutettavuusvaatimuksien toteuttaminen aiheuttaisi kohtuutonta rasitetta palvelujen iän ja laajuuden vuoksi. Palveluille suunnitellaan mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja vuonna 2021.
  • First Card -sovellus: Saavutettavuusseloste päivitetään 23. kesäkuuta 2021 mennessä.

Ei-saavutettava sisältö firstcard.fi-sivustolla

Sisältö täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Tavoitteena on korjata tunnistetut puutteet osana palvelun tavanomaista kehittämistyötä, ellei alla toisin mainita.

Havaittava

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (Taso A)

First Card -logossa on tyhjä alt-teksti (alt=””), jonka vuoksi avustavat teknologiat eivät huomioi elementtiä. Elementille on olemassa suora tekstivastine (sisältö, ”First Card”), joka sopii kontekstiin paremmin.

Ymmärrettävä

3.2.2 Syöte (Taso A)

Sivuston alatunnisteessa on maavalinta. Valinnan vaihtaminen ei saa aiheuttaa muutoksia kontekstissa eli tässä tapauksessa siirtymistä sivulta toiselle. Vaikka tällaista valintaa käytetään yleisesti monilla sivustoilla, kontekstin muutos voi tulla käyttäjälle yllätyksenä, eikä valinta siksi täytä WCAG-ohjeistuksen onnistumiskriteerejä.

Saavutettavuuspalaute 

Huomasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt ratkaisua ongelmaasi saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.   

Anna saavutettavuuspalautetta 

 Valvontaviranomainen 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.  

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  

www.saavutettavuusvaatimukset.fi 

saavutettavuus@avi.fi