Digitaalisen yrityskorttipalvelun saavutettavuusseloste — First Card - Enemmän aikaa yrityksesi tärkeimmille asioille

Tietoa First Cardista

Digitaalisen yrityskorttipalvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Nordean Suomessa käytettävää digitaalista yrityskorttipalvelua. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Saavutettavuusseloste on julkaistu vuonna 2020 ja päivitetty 26.9.2023.

Yleistä tietoa Nordean digitaalisen yrityskorttipalvelun saavutettavuudesta

Tällä sivulla on yleistä tietoa Nordean digitaalisen yrityskorttipalvelun saavutettavuudesta. Kehitämme palvelumme saavutettavuutta, jotta pystymme ottamaan huomioon kaikki asiakkaamme. Palvelun sisällössä on vielä joitakin puutteita, jotka pyrimme korjaamaan. Tavoitteenamme on, että kaikki asiakkaamme voivat käyttää palvelua laitteestaan, erityistarpeistaan tai tilanteestaan riippumatta.

Digitaalisen yrityskorttipalvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. Nordea noudattaa Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG 2.1) A- ja AA-tason kriteerejä.

Nordean Suomessa käytettävän digitaalisen yrityskorttipalvelun saavutettavuuden tilasta on kerrottu alla. Jokaisen sisällön tilakuvauksessa on tarkempaa tietoa kyseisestä sisällöstä. Tässä saavutettavuusselosteessa on tietoa digitaalisen palvelun sisällöistä, jotka eivät vielä täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia, ja niiden suunnitelluista korjauksista. Päivitämme selostetta sitä mukaa kun teemme parannuksia digitaalisen yrityskorttipalvelumme saavutettavuuteen. Jos huomaat palvelussa puutteita, joita ei ole mainittu saavutettavuusselosteessa, annathan meille niistä palautetta.

Digitaalisen yrityskorttipalvelun saavutettavuuden tila

Nordean Suomessa käytettävä digitaalinen yrityskorttipalvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Tavoitteena on korjata tunnistetut puutteet vuoden 2022 aikana, ellei alla toisin mainita.

 • Firstcard.fi: Täysin saavutettava
 • Kortinhaltijan verkkopalvelu: Ei vielä täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia. Puutteet on tarkoitus arvioida ja korjata vuoden 2022 aikana. Saavutettavuusselostetta päivitetään sitä mukaa kun korjauksia valmistuu. Saavuttamattomissa olevan sisällön voi pyytää First Card asiakaspalvelusta.
 • Webfile, Raportointipalvelu ja yrityksille räätälöidyt palvelut: Täyttävät saavutettavuusvaatimukset osittain. On kuitenkin arvioitu, että kaikkien saavutettavuusvaatimuksien toteuttaminen aiheuttaisi kohtuutonta rasitetta palvelujen iän ja laajuuden vuoksi. Palveluille suunnitellaan mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja vuonna 2022. Saavuttamattomissa olevan sisällön voi pyytää First Card asiakaspalvelusta.
 • First Card -sovellus: Ei vielä täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia. Puutteet on tarkoitus arvioida ja korjata vuoden 2022 aikana. Saavutettavuusselostetta päivitetään sitä mukaa kun korjauksia valmistuu. Saavuttamattomissa olevan sisällön voi pyytää First Card asiakaspalvelusta.

Ei-saavutettava sisältö Kortinhaltijan verkkopalvelussa

Sisältö täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Tavoitteena on korjata tunnistetut puutteet osana palvelun tavanomaista kehittämistyötä, ellei alla toisin mainita.

Havaittava
1.1.1: Ei-tekstuaalinen sisältö (Taso A)
 •  First Card -logon tekstivastine ei kuvaa tarkoitusta. Siinä lukee pelkästään ”logo”.
 • Kuvan tekstivastine on väärä. Tekstivastine on ”kellokuvake”. Vaikka tämä ei ole pahin virhe ja vaikka kuvake kertoo näytön sisällön, se ei määrittele tarkoitusta (osoita ilmoitusta tai varoitusta). Kyseessä on yleisempi sivuston kuvakkeiden tekstivastineisiin liittyvä ongelma.
 • Tekstivastine puuttuu tai ei kuvaa tarkoitusta.
 • Viestin Poista-painikkeen tekstivastine ei kuvaa tarkoitusta.
 • Liite-painikkeen tekstivastine ei kuvaa tarkoitusta.
 • Tekstivastine puuttuu tai ei kuvaa tarkoitusta.
 • Nordean logon tekstivastine ei kuvaa tarkoitusta. Siinä lukee pelkästään ”logo”.
1.3.1: Informaatio ja suhteet (Taso A)
 • Verkkosivun otsikon on sisällyttävä otsikkoelementtiin, jotta niiden suhde voidaan selvittää ohjelmallisesti.
 • Nykyinen sivusto esitetään visuaalisesti (musta yläreuna), joten se on esitettävä myös ohjelmallisesti.
 • Bannerin otsikko on visuaalisesti erottuva, kuten otsikko, mutta sitä ei ole merkitty sellaiseksi. Vaikka tämä ei ehkä olekaan merkittävä este, merkitseminen voi auttaa ruudunlukijan käyttäjiä, jotka listaavat sivun otsikot. Se varmistaisi, että ilmoitukset eivät jää heiltä huomaamatta.
 • Puuttuvat otsikot. Otsikoiksi muotoillut elementit eivät ole otsikoita HTML-sivuilla.
 • Lajittelun tila on esitettävä ohjelmallisesti.
 • Taulukon otsikoiden nimeäminen. Taulukon otsikoiden painikkeessa on aria-label-attribuutti. Aria-label-attribuutti ohittaa painikkeen saavutettavan nimen. Taulukon otsikko on siten kokonaisuudessaan ”Change sorting for transaction_date”.
 • Puuttuvat otsikot. Otsikoiksi muotoillut elementit eivät ole otsikoita HTML-sivuilla.
 • Moduulin otsikko muistuttaa visuaalisesti otsikkoa, mutta sitä ei ole merkitty sellaiseksi.
 • Korttiin liittyvien vaihtoehtojen valintapainikkeet eivät ole yhteydessä otsikkoonsa ohjelmallisesti. Esimerkiksi toisella rivillä saatetaan sanoa ”Pohjoismaat”, mutta valintapainikkeissa lukee vain ”Sallittu” ja ”Suljettu”. Tämä suhde (ryhmittely) esitetään visuaalisesti.
 1.4.1: Värien käyttö (Taso A)
 • Laskuttamaton- ja Laskutettu-painikkeiden tila ei käy ilmi visuaalisesti, vaan ainoastaan värin avulla.
 • Viestikentässä väri (punainen reuna) on ainoa keino osoittaa, että jotakin on vialla.
 1.4.10: Responsiivisuus (Taso AA)
 • Navigointi kiinnitetty näytön yläreunaan. Keskisuurilla ja suurilla zoomaustasoilla (ja lyhyillä näytöillä) tämä koskee merkittäviä osia sivusta tai jopa koko sivua. Tämä voi estää käyttäjiä selaamasta verkkosivua tehokkaasti.
 • Banneri on kiinnitetty näytön yläreunaan. Keskisuurilla ja suurilla zoomaustasoilla (ja lyhyillä näytöillä) tämä koskee merkittäviä osia sivusta tai jopa koko sivua. Tämä voi estää käyttäjiä selaamasta verkkosivua tehokkaasti. Lisäksi painike, jolla bannerin saa suljettua, voi joutua näytön ulkopuolelle, jolloin siihen ei pääse käsiksi.
 • Sivu vaatii kahdensuuntaista vierittämistä jopa pienellä zoomaustasolla (200 %:n zoomaustaso, tai matkapuhelimen/kapealla näytöllä).
 • Suurilla zoomaustasoilla valintaikkunan alaosa on näytön ulkopuolella eikä ole saavutettavissa.
 • Viestimoduuli ei toimi suurilla zoomaustasoilla tai kapeilla (matkapuhelimien) näytöillä.
 1.4.3: Kontrasti (minimi)
 •  Elementin kontrastisuhde viereiseen väriin on 4, mikä ei ole riittävä (edustaväri: #7f7f7f, taustaväri: #ffffff, fontin koko: 15,0 pt (20 pikseliä), fontin korostus: normaali). Kontrastisuhteen pitäisi olla vähintään 4,5:1.
 • Elementin kontrastisuhde viereiseen väriin on 3,94, mikä ei ole riittävä (edustaväri: #808080, taustaväri: #ffffff, fontin koko: 15,0 pt (20 pikseliä), fontin korostus: normaali). Kontrastisuhteen pitäisi olla vähintään 4,5:1.
 •  Elementin kontrastisuhde viereiseen väriin on 4,04, mikä ei ole riittävä (edustaväri: #ffffff, taustaväri: #3d9014, fontin koko: 10,5 pt (14 pikseliä), fontin korostus: normaali). Kontrastisuhteen pitäisi olla vähintään 4,5:1.
 • Elementin kontrastisuhde viereiseen väriin on 2,3, mikä ei ole riittävä (edustaväri: #9e9e9e, taustaväri: #eeeeee, fontin koko: 10,5 pt (14 pikseliä), fontin korostus: normaali). Kontrastisuhteen pitäisi olla vähintään 4,5:1.
Hallittava 
2.1.1: Näppäimistö (Taso A)
 • Kirjaudu ulos -kohta ei ole saavutettavissa/hallittavissa näppäimistöllä.
 • Edellinen/seuraava-navigointipainikkeet eivät ole käytettävissä näppäimistöltä, eivätkä ne ole avustavien teknologioiden saatavissa.
 • Sulje-painike ei ole käytettävissä näppäimistöltä.
 • Viestejä on mahdotonta avata vain näppäimistöltä (vain klikkaamalla osoittimella). Tämä saattaa jäädä huomaamatta myös näkeviltä hiiren käyttäjiltä, kun tätä toimintoa varten ei ole havaittavaa painiketta.
 • Lisää liite -painikkeen käyttö näppäimistöltä ei ole mahdollista.
 • Viestin Poista-painikkeen käyttö ei ole mahdollista.
 • Liitettä ei voi lisätä näppäimistöllä. Tämä johtuu siitä, että toiminto on piilotettu ruudunlukijalta. Piilotettua elementtiä ei näy näytöllä, ja muut ominaisuudet eivät piilota elementtiä pelkästään visuaalisesti, vaan myös saavutettavuuspuusta.
 2.2.1: Säädettävä ajoitus (Taso A)
 •  Jos käytössä on aikaraja, jonka täyttyessä käyttäjä kirjataan ulos, tarjolla on oltava mekanismi, jolla käyttäjät voivat pidentää aikarajaa tai kytkeä sen pois päältä.
 2.4.1: Ohita lohkot (Taso A)
 • Harkitaan linkkiä, josta pystyy ohittamaan sisältöä, jotta pelkästään näppäimistöä käyttävät käyttäjät pystyvät liikkumaan sivustolla tehokkaasti.
 2.4.2: Verkkosivun otsikko (Taso A)
 • Verkkosivulla on oltava sen sisältöä kuvaileva otsikko, mutta sivuston kaikkien sivujen otsikko on ”Cards Online”.
 2.4.3: Kohdistusjärjestys (Taso A)
 •  Sivusto on yhden sivun sovellus. Kohdistus on käsiteltävä navigoinnin jälkeen, jotta navigointi näkyy käyttäjälle.
 2.4.7: Näkyvä kohdistus (Taso AA)
 • Valikon kohdista puuttuu näkyvä kohdistus. Kohdistuksen kontrasti on heikko, vaaleanharmaa valkoisella, mikä ei täytä vaatimusta, jonka mukaan kontrastisuhteen on oltava vähintään 3:1.
 • Sulje-painikkeella ei ole kohdistuksen ilmaisinta (tai se on lähes huomaamaton).
 • Laskuttamaton- ja Laskutettu-painikkeilla ei ole kohdistusta aktiivisessa tilassa.
 • Kohdistuksen ilmaisin katoaa sivua vaihdettaessa, tässä suunnassa ei ole enempää sivuja.
 2.5.3: Nimilappu nimessä (Taso A)
 •  Lajittelupainikkeen saavutettavan nimen täytyy sisältää näkyvä nimilappu.
 • Lajittelupainikkeen saavutettava nimi viittaa oletettavasti sarakkeiden sisäisiin nimiin, esimerkiksi ”Change sorting for transaction_date”. Ne ovat samanlaisia, mutta eivät samat kuin visuaalisesti esitetyt. Tämä voi hankaloittaa etenkin nimilappujen lokalisointia, kun sisäiset nimet pysyvät englanninkielisinä.
Ymmärrettävä
3.1.1: Sivun kieli (Taso A)
 • HTML-kieli (lang) ei vastaa verkkosivun kieltä.
 3.3.1: Virheen tunnistaminen (Taso A)
 • Viestikenttä ei saa olla tyhjä. Tästä on kerrottava käyttäjille.
 3.3.2: Nimilaput tai ohjeet (Taso A)
 • Kortin nimen vaihtamiseen liittyville kentille ei ole näkyviä nimilappuja. Vaikka ne ovatkin saatavilla ohjelmallisesti, ne saattavat jäädä huomaamatta näkeviltä käyttäjiltä.
 Toimintavarma
4.1.2: Nimi, rooli, arvo (Taso A)
 • Bannerin sulkemispainikkeella ei ole saavutettavaa nimeä.
 • Rooli-valikko / valikon kohta ei sovellu tähän tarkoitukseen. Roolin on tarkoitus edustaa valikkoja eräänlaisena työpöytäsovelluksen kaltaisena sovelluksena, kuten Excel-tiedoston yläpalkki. Se saattaa olla tuettu ja käyttäjät saattavat ymmärtää sitä, mutta se saattaa myös aiheuttaa hämmennystä.
 • Tarkennetun haun avaavavasta painikkeesta ei käy ilmi sen tila.
 • Laskuttamaton- ja Laskutettu-painikkeiden tila ei käy ilmi ohjelmallisesti.
 • Roolin numero näyttää olevan väärässä paikassa.
 • Viestien tekstialueella ei ole nimilappua.
 • Tukiosion (tiedot, tuki, sovellus) linkit toimivat vain hiirellä, eikä niitä ole selitetty linkeiksi. Tämä voi estää useimpia avustavien teknologioiden käyttäjiä (näppäimistö, ruudunlukija, ääni) pääsemästä niihin käsiksi.

Ei-saavutettava sisältö First Card App

Havaittava
1.1.1: Ei-tekstuaalinen sisältö
 • Kuvakkeella ei ole tekstivastinetta.
1.3.1: Informaatio ja suhteet
 • Jokaisella sivulla on kuvattava otsikot semanttisesti, kun ne esitetään visuaalisesti.
 • Toisiinsa suhteessa olevat elementit, joilla kaikilla on sama toiminnallisuus aktivoinnissa, on ryhmiteltävä yhteen sen sijaan että ne olisivat yksittäisiä elementtejä.
 • Puhelinnumeron sisältävällä kentällä ei ole ohjelmallista nimilappua. Vihjeen tulisi olla erillinen.
1.3.4: Asento
 • Sovellus ei saa rajoittaa sisältöä vain pystysuuntaan.
1.4.4: Tekstin koon muuttaminen
 • Osa tekstistä jää pois näkyvistä suurta tekstikokoa käytettäessä.
 • Tekstin on oltava dynaaminen, jotta sisältö pysyy käytettävissä.
 Hallittava 
2.2.1: Säädettävä ajoitus
 • Jos käyttäjä kirjataan ulos tietyn ajan kuluttua, hänen on saatava tieto siitä.
2.4.2: Sivuotsikot
 • Jokaisella sivulla on oltava otsikkoelementti.
2.4.3: Kohdistusjärjestys
 • Kun käyttäjä siirtyy uuteen näkymään (joko navigointipalkin tai sivulla olevien painikkeiden kautta), kohdistus siirtyy ennalta arvaamattomiin kohtiin. Kohdistuksen tulisi olla vähintäänkin johdonmukainen.
 • Kun käyttäjä avaa modaalisen ikkunan, kohdistuksen on siirryttävä siihen.
2.4.7: Näkyvä kohdistus
 • Kohdistus voi siirtyä modaalisen ikkunan taakse.
 Ymmärrettävä
 3.1.1: Sivun kieli
 • Sovelluksen täytyy ilmaista käyttöliittymän kieli ohjelmallisesti.
 • Puhelinnumeron virheitä ei ole tunnistettu ohjelmallisesti.
3.3.3: Virheen korjausehdotus
 • Jos muodossa on virhe, se tulisi määritellä virhetekstit sisältävässä lohkossa.
Toimintavarma
4.1.2: Nimi, rooli, arvo
 • Rooli on ilmoitettava (painike).
 • Painikkeen ei ole ilmoitettu olevan painike.
 • Rooli ja arvo on ilmoitettava (kytkin, päällä/pois). Rooli on ilmoitettu, mutta nimeä ei ole saatavilla.
 • Roolia ei ole ilmoitettu kohdassa ”Etsi maa”.
 • Joidenkin painikkeiden roolit ja nimilaput puuttuvat: Takaisin, Lähetä (nuoli ylöspäin), Lisää liite, Poista viesti. Niillä ei myöskään ole oikeaa roolia.
 • Valittuna oleva elementti on ilmoitettava ohjelmallisesti. Elementillä on oltava hyväksyttävä rooli.
 • iestikentän nimilappu katoaa, kun käyttäjä kirjoittaa tekstiä.
 4.1.3: Tilasta kertovat viestit
 • Jos sivulla on tilapäivityksiä, niistä on ilmoitettava avustaville teknologioille.

Saavutettavuuspalaute 

Huomasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt ratkaisua ongelmaasi saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.   

Anna saavutettavuuspalautetta 

Valvontaviranomainen 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.  

Valvontaviranomaisen yhteystiedot  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus@avi.fi  
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000