Personvernpolicy — First Card - Få mer tid til det som er viktig.

Om First Card

Personvernpolicy

Nordea beskytter dine individuelle rettigheter og personopplysninger. I denne personvernpolicyen beskriver vi innsamling, bruk, lagring og deling av personopplysninger. Innenfor Nordeakonsernet vil behandlingsansvarlige være Nordea Bank Abp, filial i Norge og/eller Nordea-enheten(e) du har et forhold til. Nærmere opplysninger om behandlingsansvarlige finnes på vår hjemmeside nordea.com/privacypolicy, i tekstruten til høyre finner du dokumentet ”behandlingsansvarlige i Nordeagruppen".