First Card with private liability - Sweden — First Card - ger dig mer tid till det som är viktigt för ditt företag

Ansök

First Card med personligt betalningsansvar

alert

Företagsavtal finns sedan tidigare

Denna kortansökan avser befintliga kunder som redan har ett First Card-avtal. Om du inte är kund ännu måste du bli kund först. Fakturering sker enligt företagsavtalet.


  • Fyll i

  • check mark

    Granska

  • check mark

    E-signatur

Fält markerat med asterisk (*) måste fyllas i.

Företagets uppgifter

 

Företagets organisationsnummer

Företagets organisationsnummer

NNNNNN-NNNN

First Card avtalsuppgifter 

Företagets signatur 
 

 

 

Kortinnehavarens uppgifter

Godkännande för ändring av arbetsgivare

Jag har bytt arbetsgivare och vill flytta befintligt kort till den nya arbetsgivaren enligt ovan

 

 

 

Max 26 tecken

Personnummer

Personnummer

ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Hemadress 
 

 

 

 

 

 

Anställningsupppgifter 
 

 

 

SEK

Referens hos arbetsgivaren 
 

 

Betalningsinformation 
Betalningssätt

Betalningssätt

Godkännande avseende reseräkningsinformation 
Godkännande avseende reseräkningsinformation

Jag godkänner härmed att First Card äger rätt att till av min arbetsgivare* utvalt reseräkningssystem skicka samtliga av mig gjorda korttransaktioner på mitt vid var tid gällande First Card Företagsupphandlat Privatkort. Godkännandet gäller tillsvidare eller tills det att det har återkallats vilket jag alltid skriftligen skall göra när min anställning upphör. Godkännandet upphör även att gälla då företagets avtal med reseräkningsleverantören eller First Card upphört.
* Med arbetsgivare avses alla de bolag som ingår i samma koncern som ovan angiven arbetsgivare.

Kundkännedom (KYC) 
Födelseland

Födelseland

Medborgarskap

Medborgarskap

Ange vilket land/vilka länder där du har din skattehemvist (TAX)

Ange vilket land/vilka länder där du har din skattehemvist (TAX)

Skattskyldig i USA

Skattskyldig i USA

Är du eller någon i din nära omgivning en person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Är du eller någon i din nära omgivning en person i politiskt utsatt ställning (PEP)

First Card allmänna villkor. Behandling av personuppgifter. Läs mer.