Behandling av personuppgifter — First Card - ger dig mer tid till det som är viktigt för ditt företag

Om First Card

Behandling av personuppgifter

Nordea värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.