Systemintegration — First Card - ger dig mer tid till det som är viktigt för ditt företag

Stora företag & offentlig sektor

Integrera First Card i era system

Dessa tjänster erbjuds per offert - kontakta oss för mer information.

Vi kan förse dig med alla transaktionsuppgifter – både från kortköp och från organisationens resekonto. Genom att t ex integrera köpinformationen med ditt reseräkningssystem (EMS) kan du snabbare betala ut ersättning till anställda om ni valt privat betalningsansvar. Integreringen minimerar det manuella reseräkningsarbetet och minskar risken för felaktigheter.

Vi kan också integrera digitala kvitton i ditt befintliga reseräkningssystem för att förenkla och automatisera arbetet ytterligare. Väljer du dessutom att integrera First Card med ditt HR-system och Amadeus får du det mest tidseffektiva betalsystemet som går att uppbåda i dagsläget.

Vi står gärna till tjänst med mer information om hur vi kan skräddarsy våra lösningar för dina specifika system och processer.