Dataskyddsbeskrivning — First Card - Mer tid för det som är viktigt

Om First Card

Dataskyddsbeskrivning

Nordea värnar skyddet av dina individuella rättigheter och dina personuppgifter. I den här dataskyddsbeskrivningen förklaras hur Nordea samlar in, använder, sparar, förvarar och skyddar personuppgifter. Inom Nordeakoncernen avses med den/de personuppgiftsansvariga Nordea Bank Abp och/eller det/de övriga Nordeabolag som du har en relation med. Närmare upplysningar om personuppgiftsansvariga finns på våra nätsidor.

 

Nordeas dataskyddsbeskrivning