Om First Card — First Card - ger dig mer tid till det som är viktigt för ditt företag

Om First Card

Om First Card

First Card ges ut av Nordea Bank Abp, filial i Sverige.

First Card gör det smidigare för dig och ditt företag att hantera de dagliga utgifterna, oavsett verksamhet och storlek. Med smarta betalningar, möjlighet till förlängd kredit och enkel administration får du kontroll och mer tid för vad som verkligen är viktigt för ditt företag.

Organisationsnummer 516411-1683
Plusgiro 474 70 02-6
Bankgiro 237-4825