Försäkringar — First Card - ger dig mer tid till det som är viktigt för ditt företag

Fler fördelar med First Card

Försäkringar

Kompletterande reseförsäkring från Moderna Försäkringar för kortinnehavaren

First Card erbjuder en kompletterande reseförsäkring som gäller automatiskt för alla resor som betalas med First Card. Försäkringen gäller även gruppresor och resor bokade via din resebyrå om de betalas via vårt resekonto.

Försäkringen omfattar:

 • Avbeställningsskydd
 • Bagageförsening vid utlandsresa (utan karens)
 • Resestartsskydd vid utresa
 • Försening av allmänt färdmedel vid utresa
 • Kapitalbelopp vid olycksfall
 • Ansvarsskydd vid skadestånd (privatansvar)
 • Överfallsskydd vid personskada
 • Självriskskydd för hemförsäkring, bilförsäkring och hyrbil i utlandet

Bra att känna till:

 • Reseförsäkringen täcker inte sjukvårdskostnader och hemtransport. Därför är det viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd innan du reser.
 • Om du reser som privatperson, är din kortförsäkring ett komplement till reseskyddet i din hemförsäkring som normalt täcker kostnader för sjukvård, olycksfall och hemtransport.
 • Reseförsäkringen i din hemförsäkring täcker inte tjänsteresor.
 • Din First Card reseförsäkring gäller för make, maka, registrerad partner eller sambo som är skriven på samma adress samt egna och deras barn (under 23 år). Ni behöver inte resa tillsammans för att försäkringen ska gälla, så länge som minst 75 procent av resan har betalats med ditt kort.
Allriskförsäkring

I First Card ingår en allriskförsäkring som gäller i 2 år. Varans inköpspris ska uppgå till minst 1 000 SEK och ska ha betalats med ditt First Card-kort.

Försäkringsskydd mot otillåtna köp från Moderna Försäkringar

First Card företagskort med företagets betalningsansvar innehåller alltid en försäkring som skyddar företaget mot otillåtna köp på företagets kort. Med otillåten användning menas bl a köp som strider mot företagets policy och instruktioner. Ditt företag kan på så vis känna trygghet i att korten endast används för godkända tjänsteutlägg.

Notera att försäkringen mot otillåtna köp inte omfattar företagets delägare, aktieägare eller inhyrd personal från bemanningsföretag.