Hur kan vi hjälpa dig?

Försäkringar

Tillbaka till support

Vanliga frågor

Hur gör jag en skadeanmälan?

Gör en skadeanmälan här

Vilka försäkringar ingår i ditt First Card?

Du får ett bra skydd med en kompletterande reseförsäkring som First Card har tagit fram tillsammans med Moderna Försäkringar. Förutom reseförsäkring ingår en tvåårig allriskförsäkring och en hole-in-one försäkring. Detta försäkringsskydd gäller automatiskt om du betalar mer än 75 procent av resan med ditt First Card eller betalar 100 procent av varans inköpspris (minst 1000 kr).

Reseförsäkringen gäller även när resan beställs per telefon eller via resebyråns webbplats.

Gäller den kompletterande reseförsäkringen även min familj?

Ja, om minst 75 procent av kostnaden för deras resa har betalats med ditt First Card. Försäkringen gäller för din familj, det vill säga make, maka, sambo, registrerad partner samt egna och deras barn under 23 år om de är folkbokförda på samma adress, och resan betalats med First Card. Ni måste inte resa tillsammans – försäkringen gäller ändå.

Täcker försäkringen sjukvårds- och läkemedelskostnader samt hemtransport?

Nej. Detta ingår i regel i din hemförsäkring. Kontrollera att detta ingår i din hemförsäkring eller överväg att teckna en extra försäkring för detta. Moderna Försäkringar kan ge dig mer information.

Jag vill avboka min resa. Vad ingår i avbeställningsskyddet?

Ersättning betalas ut för din del av avbeställningskostnaderna. Ersättningen fastställs av researrangören, uthyraren eller transportföretaget.

Ersättning lämnas också om du måste ställa in resan eller researrangemanget på grund av att du själv, en närstående person eller personen som du planerat att besöka råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall. Försäkringen gäller även brand eller annan oförutsedd händelse som orsakar väsentlig skada i din permanenta bostad.

Mitt bagage blir försenat – vad gör jag? Vad täcker försäkringen?

Kortförsäkringen täcker nödvändiga och skäliga merkostnader, till exempel mat och logi (spara originalkvitton), upp till högst 1 500 SEK per person eller högst 6 000 SEK per kort. Om ditt bagage blir försenat mer än 48 timmar utgår ytterligare ersättning, dock högst 2 500 SEK per person eller 6 000 SEK per kort. Inköpen ska göras först efter 48 timmars försening.

Vad händer om mitt bagage försvinner helt och hållet? Täcker försäkringen detta?

Om bagaget försvinner kan du få ersättning från flygbolaget eller researrangören. Ersättningen är begränsad till cirka 1 000 SEK per person. Du kan också ha rätt till ersättning från din hemförsäkring.

Läs mer: Konsumentverkets info angående förlorat bagage

Mitt plan är försenat – vad täcker försäkringen?

Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader, till exempel mat och logi (spara kvitto), utbetalas om flyget är försenat mer än 4 timmar. Högsta ersättningsbelopp är 1 500 SEK per person och 6 000 SEK per kort och förseningstillfälle.

Jag krockade med bilen utomlands – täcker försäkringen självrisken för uthyrningsbilar?

Om det inträffar en ersättningsbar skada på den hyrbil eller vespa/moped du har hyrt på ditt resmål av en uthyrningsfirma, och skadan överstiger gällande självrisk, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken, dock högst 10 000 SEK. Resan eller hyrbilen måste vara betald med kortet.

Jag blev försenad och missade flyget – kan jag få ersättning av försäkringen?

Ja, om orsaken till din försening är en kollision, oförutsedda väderförhållanden, annan trafikolycka som indirekt orsakat din försening eller tekniskt fel. Detta förutsätter även att du har planerat din resa för att vara på plats senast en timme före avgång. Ersättning lämnas för extra kostnader för att ansluta till den planerade resan (spara kvitto).

Se också

Hittar du inget svar?
Kontakta oss.

Call

Kundservice

Vardagar kl. 8:00 - 17:00

Vår kundservice finns på plats vardagar för alla slags frågor.

Call

Vill du spärra ditt kort? Annat akut ärende?

Dygnet runt

Efter kontorstid hjälper vi dig med akuta ärenden som att spärra ditt kort eller om du skulle få problem med att betala med kortet. Du ringer kundservice som vanligt och kopplas till 24/7 servicen.

Mejla oss

Skicka säkra meddelanden till kundservice via appen eller när du är inloggad på webben.