Försäkringar — First Card - ger dig mer tid till det som är viktigt för ditt företag

Support

Försäkringar

Coronaviruset eller vid krig, terror och krigspolitiska händelser - vad ska jag tänka på inför en resa?

Innan du bokar din resa, kontrollera inreseregler hos resebyrån eller flygbolaget. Var även noga med att kontrollera utrikesdepartementets reserekommendationer eftersom de påverkar bland annat omfattningen av din reseförsäkring.

Vad ska jag göra om jag har bokat en resa?

Det är viktigt att du själv kontaktar flygbolaget/researrangören för att inhämta information om din resa när det gäller eventuell återbetalning eller ombokning. Har du exempelvis bokat hyrbil eller gjort andra bokningar på ditt resmål som inte ingår i din ordinarie resebokning så behöver du även kontakta dessa leverantörer för av- eller ombokning. Vi uppmanar dig att avvakta med eventuell kortreklamation, eftersom det är din researrangör/flygbolag som ska ersätta i första hand.

Avbeställningsförsäkringen omfattar inte avbokning av resa eller inställd resa på grund av UDs avrådan.

Så gäller den kompletterande reseförsäkringen som ingår i First Card

Avbeställningsskyddet i First Card ger dig möjlighet att avboka en resa om du själv eller en nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall innan avresa. Du omfattas alltså inte av avbeställningsskyddet om du vill avboka en resa på grund av oro för att resa på grund av rådande omständigheter.

Hur omfattas jag av kortförsäkringen under resan?

Reseförsäkringen täcker inte sjukvårdskostnader och hemtransport. Därför är det viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd innan du reser.

Vad händer om researrangören/flygbolaget ställer in min resa?

Sker det innan din avresa så är de skyldiga att kompensera dig med en ny resa vid senare tillfälle alternativt kompensera dig ekonomiskt. Om det sker medan du befinner dig på resmålet så kontakta flygbolaget för att lösa hemresan på annat sätt.

Hur gäller min First Card reseförsäkring vid flygbolagskonkurs/rekonstruktion?

Vid flygbolagskonkurs gäller inte din reseförsäkring. Om du betalat din resa med kort kan du göra en kortreklamation som sedan prövas.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Du kan göra en skadeanmälan online hos Moderna försäkringar här.

Har du frågor gällande reseförsäkringen kan du ringa till Moderna Försäkringar på telefonnummer 010–219 12 10.

Vilka försäkringar ingår i ditt First Card?

Du får ett bra skydd med en kompletterande reseförsäkring som First Card har tagit fram tillsammans med Moderna Försäkringar.

Om du har ett First Card där företaget är betalningsansvarig så gäller inte försäkringen för privata resor.

Förutom reseförsäkring ingår en två-årig allriskförsäkring, leveransförsäkring vid internetköp och en hole-in-one försäkring. Detta försäkringsskydd gäller automatiskt om du betalar mer än 75 procent av resan med ditt First Card eller betalar 100 procent av varans inköpspris (minst 1000 kr).

Gäller den kompletterande reseförsäkringen även min familj?

Ja, om minst 75 procent av kostnaden för deras resa har betalats med ditt First Card. Försäkringen gäller för din familj, det vill säga make, maka, registrerad partner eller sambo som är skriven på samma adress samt egna och deras barn under 23 år om de är folkbokförda på samma adress, och resan betalats med First Card. Ni måste inte resa tillsammans – försäkringen gäller ändå.

Täcker försäkringen sjukvårds- och läkemedelskostnader samt hemtransport?

Nej. Detta ingår i regel i din hemförsäkring vid privata resor. Om du reser i tjänsten, kontrollera vad som ingår i din tjänstereseförsäkring.

Jag vill avboka min resa. Vad ingår i avbeställningsskyddet?

Ersättning lämnas om du måste ställa in resan eller researrangemanget på grund av att du själv, en närstående person eller personen som du planerat att besöka råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall. Försäkringen gäller även brand eller annan oförutsedd händelse som orsakar väsentlig skada i din permanenta bostad.

Ersättning betalas ut för din del av avbeställningskostnaderna för resa och boende

Mitt bagage blir försenat – vad gör jag? Vad täcker försäkringen?

Om ditt bagage blir försenat på utresan täcker kortförsäkringen nödvändiga och skäliga merkostnader, för inköp av t.ex. kläder och toalettartiklar (spara originalkvitton).

Om ditt bagage inte har lämnats ut i samband med ankomst så lämnas ersättning upp till högst 1 500 SEK per person eller högst 6 000 SEK per kort.
Om ditt bagage blir försenat mer än 48 timmar utgår ytterligare ersättning, med högst 2 500 SEK per person eller 6 000 SEK per kort. Inköpen vid 48 timmars försening måste dock göras först efter 48 timmars försening.

 

Vad händer om mitt bagage försvinner helt och hållet - täcker försäkringen detta?

Nej, kortförsäkringen ersätter inte detta. Om bagaget försvinner kan du söka ersättning från flygbolaget, researrangören eller din hemförsäkring.

Läs mer: Konsumentverkets info angående förlorat bagage

Mitt plan är försenat – vad täcker försäkringen?

Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader, till exempel mat och logi (spara kvitto), utbetalas om flyget är försenat mer än 4 timmar vid avresa. Högsta ersättningsbelopp är 1 500 SEK per person och 6 000 SEK per kort och förseningstillfälle.