Prisoversikt — First Card - Få mer tid til det som er viktig.

Kundestøtte

Prisoversikt

Årsavgifter, per kort, per år forskuddsvis

 • Pris per kort per år First Card Standard bedriftsansvar, kr 490,- veiledende pris
 • Pris per kort per år First Card Executive bedriftsansvar, kr 1.500,-
 • Betalingstid (standard): 15 dager, gjennomsnittlig kredittid: 30 dager

Øvrige gebyrer

 • Per kontantuttak i minibank: 3,00 % av beløpet som tas ut, minimum kr 40,-
 • Kontantuttak over skranke: 3,00 % av beløpet som tas ut, minimum kr 40,-
 • Pris per varekjøp kr 0,-
 • Reiseforsikring kr 0,-
 • Mitt Kort Online kr 0,-
 • Statistikk Online kr 0,-
 • Erstatningskort kr 150,-
 • Purregebyr - det til enhver tid gjeldende
 • Papirfaktura, per faktura kr 45,-
 • Reisekonto kr 0,-

Valutavekslingsgebyr

 • Per transaksjon 2,30 % av kjøpsbeløpet. Beregn vekslingsmargin.
 • Kontantuttak per måned First Card Standard kr 10.000,-
 • Kontantuttak per måned First Card Executive kr 20.000,-

Tilleggstjenester, per år og bruker

 • Lengre betalingstid 100,- per kort per år, maks. totalt 30 dager

Filer til for eksempel reiseregningssystem, økonomisystem m.m.

 • Filintegrering - oppsett kr 4.500,-
 • Filintegrering - årlig kr 2.000,-

Rentebetingelser ved for sen betaling

 • Forsinkelsesrente ved bedriftsansvar: 17,5 %
 • Forsinkelsesrente ved privat ansvar: Den til enhver tid gjeldende