Ny First Card-kunde — First Card - Få mer tid til det som er viktig.

Kundestøtte

Ny First Card-kunde

Jeg har mottatt et First Card - hvordan aktiverer jeg det?

Du aktiverer ditt kort i First Card app og instruksjonene finner du i den kortfattede instruksjons-videoen.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Hvorfor ber dere om så mye informasjon når jeg søker om First Card?

I henhold til EU-regler og direktiver må banker og kortutstedere hente inn tilstrekkelig informasjon for å hindre hvitvasking av penger. Lover setter stadig strengere krav til at banker og kortutstedere kjenner sine kunder og kortholdere (KYC). Dette medfører at vi må stille flere spørsmål enn tidligere. Derfor er det viktig at kortsøker oppgir tilstrekkelig informasjon.

Hvilken type kort er First Card og hvordan påvirker dette min kredittverdighet?

First Card er et betalingskort i den forstand at det ikke er noen kreditt forbundet med kortet som sådan. Istedet må fakturaen fra First Card betales fullt ut hver måned. For bedrifter som søker om kort, vil kredittvurderingen bli gjort på selskapet. For kort med privat ansvar vil kortsøkeren bli gjenstand for kredittvurdering i henhold til gjeldende lover og regler. I henhold til lov om Det norske Gjeldsregister vil den løpende, totale saldoen i kortet bli innrapportert til registeret for innehavere av kort med privat ansvar. Dette vil kunne påvirke kortholderens kredittverdighet.