Vakuutukset — First Card - Enemmän aikaa yrityksesi tärkeimmille asioille

Tuki

Vakuutukset

Korttivakuutukset myöntää vakuutusyhtiö Tryg, Sveavägen 167, 11346 Tukholma, Ruotsi.

Koronaviruksen vaikutukset hankittuihin matkoihin?

First Card -korttien matkavakuutukset rajaavat peruuntumisturvan koskemaan tilanteita, joissa on kyse vakuutetun omasta tai hänen lähiomaisensa äkillisestä vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Matkan peruuntumiskuluja korvataan myös, jos ne johtuvat vakuutetun kotimaassa olevaan omaisuuteen odottamatta kohdistuneesta merkittävästä taloudellisesta vahingosta, joka pakottavasti aiheuttaa matkan peruuntumisen.

Lisäksi lentoyhtiöt ja matkatoimistot tarjoavat asiakkailleen aktiivisesti lentojen/matkojen uudelleen sijoittamista tai vaihtoa toiseen kohteeseen.

Mitä vakuutuksia First Card -korttiin sisältyy?

First Card -korttiin sisältyy täydentävä matkavakuutus ja yrityksen vastuuvapautusvakuutus.

Kuinka teen vahinkoilmoituksen?

Mikä täydentävä matkavakuutus?

First Card Corporate -kortin täydentävä matkavakuutus antaa lisäturvaa työmatkoille. Vakuutus on voimassa, kun matka on maksettu (vähintään 75 %) First Card -kortilla tai Nordea First Card Matkatilillä. Vakuutettuja ovat myös kortinhaltijan mukana matkustavat perheenjäsenet, jos heidänkin matkansa on maksettu First Card -kortilla tai Nordea First Card Matkatilillä.

Vakuutus on voimassa enintään 60 vuorokautta kestävillä ulkomaanmatkoilla. First Card -matkavakuutus on ryhmämatkavakuutus, jossa sekä vakuutusturva että vakuutusmäärät ovat samansuuruisia kaikille vakuutetuille. Vahinkoilmoitukset tehdään vakuutusmyöntäjälle, Trygille. Vahinkoilmoituksen voi tehdä online-lomakkeella tai vaihtoehtoisesti soittamalla Trygin asiakaspalveluun.

Vakuutusyhtiö Trygin yhteystiedot ovat: Sveavägen 167, 11346 Tukholma, Ruotsi. Puh: +358 800 935 55 (ma-pe 8-16) S-posti: info@tryg.fi

Korttivakuutukset myöntää vakuutusyhtiö Tryg, Sveavägen 167, 11346 Tukholma, Ruotsi.

Vakuutuksen sisältö
Alla ilmoitetut vakuutusmäärät tarkoittavat enimmäiskorvausta yhdessä vakuutuksen tarkoittamassa vahinkotapahtumassa.

Matkustajavakuutus
Tapaturmainen kuolemantapaus, 100.000 euroa.
Tapaturman aiheuttama pysyvä invaliditeetti, 100.000 euroa.

Odottamiskorvaus matkatavaroiden myöhästyessä
Jos matkatavarasi myöhästyvät yli 4 tuntia, voit tehdä tarpeellisia hankintoja enintään 170 eurolla.
Jos matkatavarasi viivästyvät yli 48 tuntia, voit yllämainitun lisäksi tehdä tarpeellisia hankintoja enintään 500 eurolla.

Odottamiskorvaus kuljetuksen myöhästyessä
Jos matkasi viivästyy kuljetuksen myöhästymisen tai ylivarauksen vuoksi yli 4 tuntia, voit tehdä tarpeellisia hankintoja ulkomailla enintään 420 eurolla.

Korvaus matkan peruuntumisesta
Jos matkasi peruuntuu äkillisen sairauden, tapaturman, kuolemantapauksen tai Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneen omaisuusvahingon johdosta, korvaus on enintään 1700 euroa.

Korvaus matkalta myöhästyessä
Jos myöhästyt matkalta tai jatkoyhteydeltä julkisen kulkuneuvon tai matkanjärjestäjän järjestämän kuljetuksen myöhästyessä tai yksityisen kulkuneuvon liikenneonnettomuuden takia, korvaus on enintään 1700 euroa.

Korvaus matkan keskeytyessä
Jos matkasi keskeytyy äkillisen sairauden, tapaturman tai kuoleman vuoksi, korvaus on enintään 1700 euroa.

Matkavastuuvakuutus
Jos yksityishenkilönä aiheutat matkalla toiselle esinevahingon tai henkilövahingon, korvaus on enintään 85.000 euroa.

Toimintaohje viivästyksen tai tapaturman sattuessa
Vahinkotilanteissa kirjallinen ilmoitus vakuutusyhtiöön käynnistää korvauskäsittelyn. Täytä vahinkoilmoituslomake huolellisesti ja liitä kaikki vahinkotapahtumaan liittyvät tositteet ja kuitit lomakkeen mukaan. Allekirjoita vahinkoilmoituslomake ja lähetä se vakuutusyhtiöön.

Laukun myöhästyessä tai kadotessa tee asiasta heti ilmoitus lentoyhtiön edustajalle. Pidä tallessa kaikki kuitit vahinkoosi liittyvistä kuluista.

Liitä vahinkoilmoitukseen kaikki asiaan liittyvät paperit: ostotositteet, lento- tai kuljetusyhtiön todistus tai muut kuitit.
Tee vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitus heti kotiinpaluun jälkeen.
Liitä vahinkoilmoitukseen tosite, josta ilmenee että matkalippu on maksettu Nordean First Card -kortilla tai Matkatilillä.

Matkahätäpalveluyhtiö
Tryg Alarm, Falck Global Assistance, Helsinki, Suomi, puh. +358 80093556, sähköposti: alarm@tryg.fi
(24h palvelu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)

Mikä yrityksen vastuuvapautusvakuutus?

Kerromme tarkemmin tästä vakuutuksesta yrityksen edustajalle. Soita asiakaspalveluumme 0200 52100 saadaksesi lisätietoa.