Hvordan kan vi hjælpe dig?

Forsikringer

Tilbage til support

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan anmelder jeg en skade?

Anmeld en skade her

Hvilke forsikringer har First Card?

Med et gyldigt First Card er kortholder dækket af en rejseforsikring, som vi har udviklet sammen med Tryg Forsikring A/S. Rejseforsikringen dækker, uanset om rejsen er betalt med kortet eller ej. Forsikringen dækker også på private rejser, og medrejsende familie (samlever og børn under 23 år) er også dækket.

Ved forsikringsspørgsmål eller skadesanmeldelse kontakt Tryg Forsikring på 70 12 97 00.

Gælder den supplerende rejseforsikring også min familie?

Forsikringen dækker indehaveren af et gyldigt First Card hovedkort og dennes medrejsende ægtefælle/samlever, børn/stedbørn/ adoptivbørn/plejebørn under 23 år og ægtefælles/samlevers børn fra tidligere forhold under 23 år. Disse personer (inklusive hovedkortholder) betegnes alle – hver for sig – som ”forsikrede”, når de opfylder betingelserne for at være dækket af forsikringen.

Plejebørn skal have samme adresse som hovedkortholder

Hvis ægtefælle/samlever og børn ikke rejser ud/hjem sammen med hovedkortholder, er de kun dækket i det tidsrum af rejsen, som de tilbringer sammen med hovedkortholder.

Jeg vil afbestille min rejse. Hvad indgår i afbestillingsforsikringen?

Der udbetales erstatning for din del af afbestillingsomkostningerne. Erstatningen fastsættes af rejsearrangøren, udlejeren eller transportvirksomheden.

Erstatning udbetales også, hvis du er tvunget til at indstille rejsen eller rejsearrangementet, fordi du selv, en nærtstående person eller personen, som du planlægger at besøge, kommer ud for en ulykke, akut sygdom eller dødsfald. Forsikringen gælder også brand eller andre uforudsete hændelser, som medfører væsentlig skade i din permanente bolig.

Min bagage bliver forsinket – hvad gør jeg? Hvad dækker forsikringen?

Kortforsikringen dækker nødvendige og rimelige meromkostninger, fx kost og logi (gem originalkvitteringer), op til højst 1.500 kr. pr. person eller højst 6.000 kr. pr. kort. Hvis din bagage bliver forsinket mere end 48 timer, beregnes der yderligere erstatning, dog højst 2.500 kr. pr. person eller 6.000 kr. pr. kort. Indkøbene kan først foretages efter 48 timers forsinkelse.

Hvad sker der, hvis min bagage forsvinder? Dækker forsikringen?

Hvis bagagen forsvinder, kan du få erstatning fra flyselskabet eller rejsearrangøren. Erstatningen er begrænset til ca. 1.000 kr. pr. person. Du kan også have ret til erstatning fra din hustandsforsikring.

Mit fly er forsinket – hvad dækker forsikringen?

Der udbetales erstatning for nødvendige og rimelige omkostninger, fx kost og logi (gem kvitteringer), hvis flyet er forsinket mere end 4 timer. Det højeste erstatningsbeløb er 1.500 kr. pr. person og 6.000 kr. pr. kort og forsinkelse.

Jeg havde et uheld med bilen i udlandet – dækker forsikringen selvrisikoen for udlejningsbiler?

Hvis der opstår en erstatningspligtig skade på den udlejningsbil eller scooter/knallert, du har lejet på rejsemålet af et udlejningsfirma, og skaden overstiger den gældende selvrisiko, udbetales erstatning med et beløb svarende til selvrisikoen, dog højst 10.000 kr.

Jeg blev forsinket og nåede ikke flyet – kan jeg få erstatning fra forsikringen?

Ja, hvis forsinkelsen skyldes en kollision, uforudsete vejrforhold, en anden trafikulykke, som indirekte forårsagede din forsinkelse, tekniske fejl osv. Dette forudsætter også, at du har planlagt din rejse til at være fremme senest en time før afgang. Der udbetales erstatning for ekstra omkostninger til at kunne fortsætte den planlagte rejse (gem kvitteringer).

Jeg har flere spørgsmål om mine forsikringer – hvem kan jeg ringe til?

Generelle spørgsmål om forsikringer, dit kort eller din rejsekonto besvares af vores kundeservice på 70 20 63 09. Har du spørgsmål om en specifik skadesanmeldelse, som du har foretaget hos Tryg Forsikring, skal du kontakte dem direkte på 70 12 97 00.

Se også

Fandt du ikke svaret?
Kontakt os

Call

Kundeservice

Hverdage 8.00-17.00

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Call

Ønsker du at spærre dit kort? Andre akutte problemer?

Døgnet rundt

Uden for åbningstiden hjælper vi dig med akutte problemer, fx hvis du vil spærre dit kort eller har problemer med at betale med kortet. Ring til vores kundeservice som normalt, så bliver du stillet om til vores døgnservice.

Send en mail

Send sikre mails til kundservice via appen, eller når du har logget på hjemmesiden.