Insurances — First Card - Mere tid til det der betyder noget

Support

Forsikringer

Hvad indgår i afbestillingsforsikringen?

First Card afbestillingsforsikring dækker hvis du er tvunget til at indstille rejsen eller rejsearrangementet, fordi du selv, en nærtstående person eller personen, som du planlægger at besøge, kommer ud for en ulykke, akut sygdom eller dødsfald. Forsikringen gælder også brand eller andre uforudsete hændelser, som medfører væsentlig skade i din permanente bolig.

Rejseforsikringen dækker ikke afbestillinger af rejser begrundet i udbrud af en epidemi på rejsedestinationen. Vi anbefaler, at du kontakter rejsearrangøren for at få hjælp til ombooking og/eller afbestilling. I tilfælde af aflysninger af fly skal det pågældende flyselskab kontaktes.

Er der forskel på dækningen på First Card Corporate og First Card Executive?

First Card Executive rejseforsikring dækker rimelige og nødvendige udgifter ift. hjemrejsen ved sygdom, men forsikringen dækker ikke ved epidemi.

First Card Corporate dækker ikke hjemtransport ved hverken sygdom eller epidemi.

Hvilke forsikringer har First Card?

Med et gyldigt First Card er kortholder dækket af en rejseforsikring, som vi har udviklet sammen med Tryg Forsikring A/S. Rejseforsikringen dækker, uanset om rejsen er betalt med kortet eller ej. Forsikringen dækker også på private rejser, og medrejsende familie (samlever og børn under 23 år) er også dækket.

Ved forsikringsspørgsmål eller skadesanmeldelse kontakt Tryg Forsikring på 70 12 97 00.

Hvordan anmelder jeg en skade?

Min bagage bliver forsinket – hvad gør jeg? Hvad dækker forsikringen?

Kortforsikringen dækker nødvendige og rimelige meromkostninger, fx kost og logi (gem originalkvitteringer), op til højst 1.500 kr. pr. person eller højst 6.000 kr. pr. kort. Hvis din bagage bliver forsinket mere end 48 timer, beregnes der yderligere erstatning, dog højst 2.500 kr. pr. person eller 6.000 kr. pr. kort. Indkøbene kan først foretages efter 48 timers forsinkelse.

Hvad sker der, hvis min bagage forsvinder? Dækker forsikringen?

Hvis bagagen forsvinder, kan du få erstatning fra flyselskabet eller rejsearrangøren. Erstatningen er begrænset til ca. 1.000 kr. pr. person. Du kan også have ret til erstatning fra din hustandsforsikring.

Mit fly er forsinket – hvad dækker forsikringen?

Der udbetales erstatning for nødvendige og rimelige omkostninger, fx kost og logi (gem kvitteringer), hvis flyet er forsinket mere end 4 timer. Det højeste erstatningsbeløb er 1.500 kr. pr. person og 6.000 kr. pr. kort og forsinkelse.

Jeg havde et uheld med bilen i udlandet – dækker forsikringen selvrisikoen for udlejningsbiler?

Hvis der opstår en erstatningspligtig skade på den udlejningsbil eller scooter/knallert, du har lejet på rejsemålet af et udlejningsfirma, og skaden overstiger den gældende selvrisiko, udbetales erstatning med et beløb svarende til selvrisikoen, dog højst 10.000 kr.

Jeg har flere spørgsmål om mine forsikringer – hvem kan jeg ringe til?

Har du spørgsmål om en specifik skadesanmeldelse, som du har foretaget hos Tryg Forsikring, skal du kontakte dem direkte på 70 12 97 00.

Jeg blev forsinket og nåede ikke flyet – kan jeg få erstatning fra forsikringen?

Ja, hvis forsinkelsen skyldes en kollision, uforudsete vejrforhold, en anden trafikulykke, som indirekte forårsagede din forsinkelse, tekniske fejl osv. Dette forudsætter også, at du har planlagt din rejse til at være fremme senest en time før afgang. Der udbetales erstatning for ekstra omkostninger til at kunne fortsætte den planlagte rejse (gem kvitteringer).