Ansökningsblanketter — First Card - Mer tid till det som är viktigt för ditt företag

Support

First Card e-Ansökan Frågor och svar

First Card e-Ansökan Frågor och svar

Det är även möjligt att ansöka för First Card online via en e-ansökan. För att kunna nyttja e-ansökan behöver du ha möjlighet att signera digitalt (via t.ex BankID.). Du behöver även känna till viss information såsom ditt företags organisationsnummer samt vem inom företaget som är auktoriserad att signera kortansökningar för företaget.

Vilka kort kan jag ansöka för online?

För tillfället är det enbart First Card företagskort (samtliga betalningsansvar) som kan ansöka online.

Vem kan använda e-Ansökan?

För att använda e-Ansökan så behöver företaget redan ha ett First Card avtal, det är enbart möjligt att söka ytterligare kort via e-Ansökan och detta kräver även e-legitimation. Om ni inte redan är en First Card kund kan man ansöka här https://www.firstcardonline.com/se/support/ansokningsblanketter/

Var hittar jag ansökningarna?

Vad behöver jag för att kunna använda e-Ansökan?

Förutom att företaget behöver ett First Card avtal så krävs även e-legitimation (BankID) för att samtliga parter ska kunna signera.

Vem kan fylla i ansökan?

Ansökan kan fyllas i antingen av kort-innehavaren, en administratör eller av tredje part på företaget som inte ska signera (t.ex. HR ansvarig)

Vad behöver jag veta för att använda e-Ansökan?

Det varierar från ansökan till ansökan men generellt så behöver man känna till kortinnehavares detaljer, organisationsnummer på företaget i fråga samt namn och mail-adresser på samtliga personer som ska signera ansökan.

Hur kan jag följa ansökan?

Efter att ansökan har fyllts i kan samtliga personer som angetts för att signera följa status på ansökan och se vilka övriga som signerat. När väl samtliga parter har signerat skickas ett bekräftelsemail ut till dessa om att ansökan är komplett och har skickats till Nordea. Inga andra personer än de som angetts för att signera kan se status på ansökan. Om respektive person som angetts för att signera inte signerat inom tre dagar skickas ett påminnelsemail ut.

Är kortsignering mellan länder tillåtet.

Ja, detta är nu möjligt förutsatt att samtliga personer som ska signera har e-legitimation

Jag har inget nationellt personnummer, kan jag ansöka ändå?

Nej, för användare utan nationella personnummer så ska pappersansökan användas.

Jag får ett fel när jag skickar in min ansökan, vad kan vara problemet?

Vissa fält är obligatoriska och kräver värden, dessa är markerade med en asterisk (”*”). Är det oklart vilken information som behöver anges finns det vägledning i formuläret som kan fås genom att trycka på frågetecknet vid respektive ruta. Om du försöker skicka in en ansökan utan att fylla i alla obligatoriska fält kommer detta att generera ett felmeddelande. Om du inte har möjlighet att fortsätta hänvisar vi dig till att kontakta vår support eller använda en pappersansökan.

Vad händer när jag skickar in formuläret?

Ett email kommer att genereras och skickar ut till de personer som angetts som kortinnehavare samt till de som ska signera ansökan. Om fler än en person ska signera ansökan kommer samtliga att få ett email. I detta email finns en länk till ansökan där man kan granska och signera men även ha möjlighet att ladda ned ansökningen.

Hur kan jag följa progressen på ansökningen?

Du kommer att få en notifiering per email när samtliga personer har signerat. En påminnelse kommer att gå ut efter tre dagar till de personer som än inte signerat.

Hur många personer kan signera en e-Ansökan?

Detta beror på olika formulär men som mest kan tre personer anges för att signera. I samtliga fall måste alla personer som anges för att signera genomföra signeringen för att ansökan ska skickas till Nordea.

Vad är Assently (som ligger bakom e-signerings lösningen)?

Assently är ett företag som erbjuder säkra premium lösningar för e-signaturer och e-identifiering som First Card använder i sin e-ansökningsprocess. För att läsa mer om Assently vänligen besök: https://assently.com/

Kan jag ansöka om mer än ett kort?

Varje kort kräver en egen ansökan dvs, du kan enbart ansöka för ett kort per ansökan. Det är möjligt att söka för fler än ett kort men detta kräver separata ansökningar. Personer som har First Card sedan tidigare kan ansöka om ytterligare First Card via denna ansökan

Sparar eller processor Assently något personlig data i anslutning till e-ansökan?

Assently sparar temporärt data som kommer in med ansökan för att kunna processa denna men det är Nordea som kommer att spara och arkivera både det signerade dokumentet samt den information som kommer in i anslutning till denna ansökan.

Hur säkert är e-signering?

I Sverige används bank-id eller mobilt bank-id som e-signering. Detta är en personlig ID-handling som används för att identifiera sig och signera handlingar elektroniskt. BankID är ett samarbeta melan Sveriges största banker och hålls samman av ett gemensamt bolag som äger, förvaltar, utvecklar och sköter driften av BankID. Det innebär att alla banker som ger ut BankID måste följa samma regelverk som reglerar olika saker runt BankID, till exempel hur vi identifierar kund och hur vi ger ut BankID. Detta ligger till grund för att alla BankID:n har samma värde och att vi kan lita på BankID även om det är utgivet av en annan bank. Vi banker samarbetar också i frågor som exempelvis rör vad som ska utvecklas, säkerhet och åtgärder för att förhindra bedrägerier och stöld av enskild kund BankID

För att skaffa mobilt bank.id kan du få mer information här:

https://www.nordea.se/privat/produkter/mobilbank-internetbank/mobilt-bankid.html

Jag fick ett mail med en inbjudan att signera. Hur vet jag att allt är i sin ordning?

Vänligen validera dokumentet som du ombetts att signera och utifall det uppenbarligen inte var avsett för dig kan det vara så att din mailadress användas av misstag. Vänligen kontakta First Card Support eller er HR avdelning. Mailadressen som används för mailet med signerings-inbjudningen är: No-reply@assently.com

Är e-signering legalt bindande

Ja, elektroniska signeringar är bindande i lika stor omfattning som om ansökan signerats via penna och papper.

Jag har lite tankar om hur e-ansökan kan förbättras, hur kan jag delge dessa?

Frågor och synpunkter kan skickas in till First Cards support-team.

Jag fick inget mail efter att e-ansökan har skickats in, vad beror detta på?

Det kan bero på att email adressen som användes i din ansökan var korrekt eller att mejlet hamnat i skräp-boxen

 

Ja, detta är nu möjligt förutsatt att samtliga personer som ska signera har e-legitimation.