Ansökningsblanketter — First Card - ger dig mer tid till det som är viktigt för ditt företag

Support

Frågor och svar - First Card e-Ansökan

Om du är en First Card kund och vill ansöka om ytterligare kort inom företaget kan man nu göra det online.

Vem på företaget kan göra en e-ansökan?

För att använda e-ansökan så behöver ditt företag redan ha ett First Card avtal. Det är enbart möjligt att söka ytterligare kort via e-ansökan och för detta krävs även e-legitimation. Om ni inte redan är en First Card kund så ansöker man här: https://www.firstcardonline.com/se/support/ansokningsblanketter/

Var hittar jag First Card e-ansökan?

Vad behöver jag för att kunna göra en e-ansökan?

Förutom att företaget behöver ett First Card avtal så krävs även e-legitimation (BankID) för att samtliga parter ska kunna signera.

Vem kan fylla i ansökan?

Ansökan kan fyllas i antingen av kort-innehavaren, en administratör eller av en tredje part på företaget som inte ska signera (t.ex. HR ansvarig)

Vad behöver jag veta för att använda e-ansökan?

Det varierar från ansökan till ansökan, men generellt så behöver man känna till uppgifter om kortinnehavaren, företagets organisationsnummer samt namn och mail-adresser på samtliga personer som har behörighet att signera ansökan.

Hur kan jag följa statusen på min ansökan?

Efter att ansökan har fyllts i kan samtliga personer som angetts för att signera följa status på ansökan och se vilka övriga som signerat. När väl samtliga parter har signerat skickas ett bekräftelsemail ut till dessa om att ansökan är komplett och har skickats till Nordea. Inga andra personer än de som angetts för att signera kan se status på ansökan. Om respektive person som angetts för att signera inte signerat inom tre dagar skickas ett påminnelsemail ut.

Är kortsignering mellan länder tillåtet.

Ja, detta är nu möjligt förutsatt att samtliga personer som ska signera har e-legitimation

Jag har inget svenskt personnummer eller BankID, kan jag ansöka ändå?

Nej, för användare utan nationella personnummer eller BankID så ska pappersansökan användas. För privat betalningsansvar är endast e-ansökan tillåtet, och kortinnehavaren måste ha ett svenskt personnummer.

Jag får inte igenom min ansökan, vad kan ha gått fel?

Vissa fält är obligatoriska och kräver värden, dessa är markerade med en asterisk (”*”). Är det oklart vilken information som behöver anges finns det vägledning i formuläret som kan fås genom att trycka på frågetecknet vid respektive ruta. Om du försöker skicka in en ansökan utan att fylla i alla obligatoriska fält kommer detta att generera ett felmeddelande. Om du inte har möjlighet att fortsätta hänvisar vi dig till att kontakta vår Kundservice eller använda en pappersansökan.

Vad händer när jag skickar in formuläret?

Ett email kommer att genereras och skickar ut till de personer som angetts som kortinnehavare samt till de som ska signera ansökan. Om fler än en person ska signera ansökan kommer samtliga att få ett email. I mailet finns en länk till ansökan där man kan granska och signera men även ha möjlighet att ladda ned ansökningen.

Hur många personer kan signera en e-ansökan?

Detta beror på olika formulär men som mest kan tre personer anges för att signera. I samtliga fall måste alla personer som anges för att signera genomföra signeringen för att ansökan ska skickas till Nordea.

Vad är Assently (som ligger bakom e-signerings lösningen)?

Assently är ett företag som erbjuder säkra premium lösningar för e-signaturer och e-identifiering som First Card använder i sin e-ansökningsprocess. För att läsa mer om Assently vänligen besök: https://assently.com/

Kan jag ansöka om mer än ett kort?

Varje kort kräver en egen ansökan dvs, du kan enbart ansöka om ett kort per ansökan. Det är möjligt att söka för fler än ett kort men detta kräver separata ansökningar. Personer som har First Card sedan tidigare kan ansöka om ytterligare First Card via denna ansökan

Sparar eller processor Assently personlig data i anslutning till e-ansökan?

Assently sparar temporärt data som kommer in med ansökan för att kunna processa denna men det är Nordea som kommer att spara och arkivera både det signerade dokumentet samt den information som kommer in i anslutning till denna ansökan.

Hur säkert är e-signering?

I Sverige används BankID eller mobilt BankID som e-signering. Detta är en personlig ID-handling som används för att identifiera sig och signera handlingar elektroniskt. BankID är ett samarbete mellan Sveriges största banker och hålls samman av ett gemensamt bolag som äger, förvaltar, utvecklar och sköter driften av BankID. Det innebär att alla banker som ger ut BankID måste följa samma regelverk. Till exempel hur vi identifierar kund och hur vi ger ut BankID. Detta ligger till grund för att alla BankID:n ska ha samma värde och att vi kan lita på BankID även om det är utgivet av en annan bank. Vi banker samverkar också kring frågor avseende till exempel framtida utveckling, säkerhet samt åtgärder för att förhindra bedrägerier och stöld av enskild kunds BankID

För att skaffa mobilt BankID kan du få mer information här:

https://www.nordea.se/privat/produkter/mobilbank-internetbank/mobilt-bankid.html

Jag fick ett mail med en inbjudan att signera, hur vet jag att allt är i sin ordning?

Vänligen validera dokumentet som du ombetts att signera och utifall det uppenbarligen inte var avsett för dig kan det vara så att din mailadress har används av misstag. Vänligen kontakta First Card Kundservice eller er HR avdelning. Mailadressen som används för mailet med signerings-inbjudningen är: No-reply@assently.com

Är e-signering legalt bindande

Ja, elektroniska signeringar är bindande i lika stor omfattning som om ansökan signerats via penna och papper.

Jag har lite tankar om hur e-ansökan kan förbättras, var skickar jag mitt förslag?

Frågor och synpunkter kan skickas in till First Cards kundservice.

Jag fick inget mail efter att e-ansökan har skickats in, vad beror detta på?

Det kan bero på att email adressen som användes i din ansökan inte var korrekt eller att mejlet hamnat i din skräppost.