Tryggare för dig att göra betalningar inom EU/EES — First Card - ger dig mer tid till det som är viktigt för ditt företag

Support

Tryggare för dig att göra betalningar inom EU/EES

Tryggare och säkrare

Ändringarna av betaltjänstlagen sker primärt för att minska risken för bedrägerier.

Som kund kan detta påverka hur du gör dina betalningar eftersom det i många fall kommer krävas att betalningen sker med så kallad stark kundautentisering. 

Viktigaste förändringarna i korthet

·Kortbetalning där du tidigare skrivit under ett kvitto och legitimerat dig, kommer att nekas och kräva att PIN-kod anges.  Detta gäller från och med den 1 november 2020.  Kontaktlösa betalningar (blipp) kommer fortsätta fungera som förut.  

·När du vill betala med kort i butik eller på Internet, kan du framöver behöva göra ytterligare verifiering av din identitet med PIN-kod, Mobilt BankID, eller Kortläsare (e-kod). I de fall en butik, både fysisk och online, inte följer de nya reglerna kan en betalning komma att nekas.

Vad behöver du göra/förbereda

Var säker på att du kan PIN-koden till ditt kort. Om du handlar på Internet se till att du har tillgång till Mobilt BankID eller Kortläsare (e-kod). 

Vad är stark kundautentisering?

SCA står för Strong Customer Authentication, på svenska stark kundautentisering (kundidentifiering). Ett konkret exempel på en sådan autentisering är signering med Mobilt BankID som kräver att du skriver in ett lösenord eller identifierar dig med fingeravtryck på en telefon som är knuten till dig själv. 

Vilka betalningar omfattas av kravet på stark kundautentisering? 

Betalningar på Internet och i butik inom EU/EES.

Betalningar inom EU/EES med mobila enheter/klockor, ring med mera. (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay med mera).

Var även fortsättningsvis uppmärksam på

Logga aldrig in på Internet- eller Mobilbanken och använd aldrig kortläsare eller Mobilt BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig. Lämna aldrig ut kort eller uppgifter om ditt kort till någon annan, till exempel PIN-kod, kortnummer, CVC/CVV-kod eller de koder som genereras av din kortläsare. Detta oavsett hur trovärdig kontakten verkar vara. Kontakta alltid oss om du är osäker.

Se till att Nordea/First Card har aktuella kontaktuppgifter till dig, som telefonnummer, e-post med mera.